Quốc phòng Thứ sáu, 21/12/2018 08:09

Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh

Những năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh được tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định chính trị, , tăng cường quốc phòng - an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 12/2018. Ảnh: Hồng Nam
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 12/2018. Ảnh: Hồng Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Đại tá Nguyễn Công Hoan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh để làm rõ hơn kết quả công tác đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh thời gian qua.

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung quan trọng hàng đầu của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xin đồng chí cho biết thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những chủ trương, giải pháp như thế nào để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao?

Đ/c Nguyễn Công Hoan: Trong những năm qua Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể địa phương, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho LLVT tỉnh. Đó là đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch công tác thường xuyên của cơ quan, đơn vị; xác định rõ chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, lực lượng và đối tượng tác động; làm tốt công tác bảo đảm và kiểm tra; có cơ chế gắn trách nhiệm thực hiện với từng đối tượng; đưa hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thành tiêu chí chấm điểm thi đua của tập thể, là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo cơ quan làm tham mưu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (cơ quan chính trị) bám sát chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, của địa phương, đơn vị; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể địa phương để tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, đưa chương trình giáo dục chính trị vào kế hoạch huấn luyện hằng tháng, hằng quý; đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác thường xuyên tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch; quản lý chặt chẽ quân số, chất lượng học tập chính trị; nắm chắc kết quả phân loại và diễn biến tư tưởng của các đối tượng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị tại đơn vị; khuyến khích và quy định từng bước đội ngũ cán bộ giảng dạy soạn giáo án và giảng dạy theo phương pháp trình chiếu và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng xử lý “100 tình huống tư tưởng tại đơn vị cơ sở” cho cán bộ các cấp.

Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần. ảnh: Hồng Nam
Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị hậu cần. ảnh: Hồng Nam

Quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng, tuyên truyền các sự kiện của Đảng, nhà nước, Quân đội, địa phương; thực hiện có nề nếp chế độ thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; duy trì có chất lượng mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”...

Thông qua những chủ trương, giải pháp đồng bộ nêu trên đã tạo được sự chuyển biến tiến bộ, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong LLVT tỉnh, củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

P.V: Được biết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh. Kết quả của mặt công tác này như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Công Hoan: Đảng bộ Quân sự tỉnh có 6 đảng bộ cơ sở và 8 đảng bộ quân sự huyện, thành phố; 68 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Cụ thể là thường xuyên được củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng trong đảng bộ, LLVT tỉnh theo đúng Điều lệ Đảng, quy định của trên, phù hợp với tổ chức biên chế của LLVT tỉnh, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh dự sinh hoạt bất thường và có lịch giao cho Phòng Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh xuống dự hội nghị đảng ủy cơ sở, chi bộ sinh hoạt hằng tháng, quý, qua đó nề nếp, chế độ sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ được duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, chất lượng ngày càng được nâng lên, đạt được hiệu quả thiết thực...

Về cơ bản các tổ chức cơ sở đảng đều nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính phê bình và tự phê bình; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; phong cách lãnh đạo được đổi mới, sát thực tế; dân chủ trong tổ chức đảng, trong đơn vị và các tổ chức quần chúng được mở rộng và thực chất hơn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên năm sau cao hơn năm trước. Qua đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, có trên 99,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 83 - 87% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

P.V: Thời gian tới, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong các yếu tố đặc biệt quan trọng là phải đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Xin đồng chí cho biết phương hướng trong thời gian tới của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh?

Đ/c Nguyễn Công Hoan: Để nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò đảng ủy quân sự, cơ quan quân sự, đặc biệt đội ngũ cán bộ chính trị tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Phát huy vai trò đảng ủy quân sự địa phương, cơ quan chính trị địa phương phối hợp, hiệp đồng công tác với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành có chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, thường xuyên đổi mới, bám sát thực tiễn, gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để tiến hành có hiệu quả. Đồng thời xây dựng đảng ủy quân địa phương trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cụ thể là thường xuyên củng cố đảng uỷ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng thực hiện quy chế, làm việc dân chủ, khoa học, có hiệu quả. Coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng uỷ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Đảng ủy quân sự, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Đảng ủy quân sự vững mạnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả