Tin tức Thứ tư, 06/12/2017 08:40

Thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Những năm qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện. Các sở, ngành, địa phương đã mở nhiều lớp bồi dưỡng, tọa đàm, hội thảo dành cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, nâng cao kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhận thức về tầm quan trọng của pháp luật chưa cao.

Các doanh nghiệp chưa nắm bắt được các lợi ích khi tham gia tổ chức trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, một số cơ quan quản lý Nhà nước chưa quan tâm sâu sát đến việc phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật cho doanh nghiệp.

Một số thắc mắc của doanh nghiệp về nội dung các quy định pháp luật và thực hiện áp dụng pháp luật chưa được các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm giải đáp kịp thời, do đó việc thực thi pháp luật của doanh nghiệp gặp khó khăn.

Công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn còn hạn chế; từ đó gây bất lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế. Để khắc phục những bất cập trên, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và vận hành chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xây dựng, biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật để phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp. Tiếp nhận và tập hợp các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn  thiện pháp luật, áp dụng pháp luật và giải đáp pháp luật cho các doanh nghiệp.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý và cán bộ pháp chế doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

Thành lập và kiện toàn mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp mà cộng tác viên là các cán bộ pháp chế các sở, ngành; cán bộ Tư pháp các huyện, thành phố và các chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Sở Tư pháp được giao là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Các sở, ngành trong phạm vi chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình.

UBND các huyện, thành phố làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các doanh nghiệp trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro; tăng  cường cạnh tranh; góp phần nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với các doanh nghiệp.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả