Đời sống Thứ sáu, 08/02/2019 05:40

Thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2018, với việc phát huy hiệu quả các loại hình bảo hiểm như Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), ngành BHXH tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp người dân ngày càng được thụ hưởng những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình “một cửa” tại BHXH thành phố Ninh Bình. Ảnh: Quang Vân
Mô hình “một cửa” tại BHXH thành phố Ninh Bình. Ảnh: Quang Vân

Đồng chí Trần Phi, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp; triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn...

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với kế hoạch giao. Đến ngày 31/12/2018, có 881.560 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 117.250 người, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 13,85% so với năm 2017. Tham gia BHXH tự nguyện là 4.117 người, đạt 103,23% kế hoạch, tăng 48,79% so với năm 2017, đạt tỷ lệ 26,35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 108.872 người, đạt 103,64% kế hoạch, tăng 19,59% so với năm 2017, đạt tỷ lệ 23,76% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia. Tham gia BHYT có 877.443 người, đạt 101,36% kế hoạch, tăng 2,95% so với năm 2017; tỷ lệ bao phủ đạt 91,09% dân số, vượt 8,59% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (chỉ tiêu bao phủ năm 2018 Thủ tướng giao cho Ninh Bình là 82,5%).

Tỷ lệ tham gia các loại hình bảo hiểm tăng kéo theo kết quả thu tăng, nhiều chỉ tiêu thu được BHXH tỉnh thực hiện vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT và BHTN năm 2018 là 2.363.262 triệu đồng, bằng 102,76% kế hoạch, tăng 17% so với năm 2017. Ngành cũng thực hiện tốt công tác chi trả BHXH, BHYT. Năm 2018, tổng số tiền chi trả chế độ BHXH, BHYT là 3.996,6 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách Nhà nước là 1.009,3 tỷ đồng; chi từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội là 1.876,7 tỷ đồng và chi KCB BHYT từ quỹ KCB BHYT là 1.108,3 tỷ đồng (bằng 111% so với dự toán được Chính phủ giao).

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh tuyên truyền lưu động chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Minh Quang
Đoàn thanh niên BHXH tỉnh tuyên truyền lưu động chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Minh Quang

Cùng với làm tốt công tác thu, chi, việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH cũng như đối tượng tham gia thụ hưởng chính sách cũng được cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh nỗ lực, chủ động, đảm bảo công khai, công bằng, nhanh chóng và thuận tiện. Năm 2018, BHXH tỉnh đã giải quyết 7.000 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, BHXH một lần. Cắt giảm 4.810 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp. Trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đã có 1.654.113 lượt người đi KCB BHYT, số chi KCB của tỉnh là 1.108,3 tỷ đồng, tăng 114,3 tỷ đồng so với năm 2017 (11,7%).

Công tác giám định BHYT đã có nhiều nỗ lực, nhất là trong việc phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT được giao, giám định loại trừ các chi phí bất hợp lý, thực hiện quy trình giám định BHYT... Ngành đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 87 ngày 26/7/2018 về kế hoạch kinh phí KCB BHYT năm 2018, giúp cho các cơ sở nắm bắt được nguồn quỹ, từ đó chủ động điều tiết cân đối để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, đảm bảo sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tăng cường việc kiểm tra, rà soát loại trừ chi phí bất hợp lý khi thực hiện quyết toán. 9 tháng đầu năm 2018 đã từ chối thanh toán tổng số tiền 9,6 tỷ đồng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả phấn khởi trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện các chính sách này trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đòi hỏi sự quan tâm, vào cuộc đồng bộ hơn nữa không chỉ của ngành BHXH mà của cả các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Đó là: Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN lực lượng lao động trong độ tuổi lao động còn thấp so với bình quân chung của cả nước; đặc biệt tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện mới chiếm khoảng 0,77% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, chưa tương xứng với tiềm năng. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động tiếp tục diễn ra, đặc biệt là đối với khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ra tòa án hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặc dù đã sử dụng nhiều giải pháp để kiểm soát tình trạng bội chi, tuy nhiên bội chi vẫn còn và ở mức cao (năm 2018, bội chi quỹ BHYT 387,2 tỷ đồng, tăng 36,6 tỷ đồng (10,4%) so với số bội chi năm 2017)...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Trần Phi, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, BHXH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng nhanh số lượng đối tượng tham gia BHXH, BHTN và BHYT, trong đó chú trọng giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các địa phương, tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện; mở rộng mạng lưới và nâng cao kỹ năng cho đại lý thu. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành, nhất là ngành Y tế và các cơ sở KCB để triển khai thực hiện Nghị định số 146 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT.

Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng và nợ đọng tiền BHXH. Thực hiện các giải pháp để kiểm soát bội chi quỹ KCB BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện kịp thời các biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí sai quy định. Nâng cao chất lượng dữ liệu liên thông KCB BHYT, đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHXH. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là giao dịch hồ sơ điện tử qua mạng Internet trong lĩnh vực thu BHXH, BHTN; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực BHXH, BHTN; từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.

Mỹ Hạnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả