Thời sự Thứ bảy, 22/02/2020 08:37

Thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình luôn xác định chủ đề công tác hàng năm một cách cụ thể, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, đối tượng, trách nhiệm tổ chức thực hiện… nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chào cờ đầu tuần tại chi bộ cơ quan xã Yên Thái. Ảnh: PV
Chào cờ đầu tuần tại chi bộ cơ quan xã Yên Thái. Ảnh: PV

Cụ thể như năm 2019, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề công tác là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. 

Căn cứ vào chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, học tập, thảo luận, trao đổi về chủ đề công tác và xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký phương hướng phấn đấu của các tập thể, cá nhân … 

Kết quả việc thực hiện chủ đề công tác năm 2019 góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) cao nhất từ đầu nhiệm kỳ (đạt 10,09%), thuộc top trên của khu vực các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.

Thu ngân sách đạt kết quả cao, tăng 23,5% so với năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng mạnh, xuất khẩu tăng cao. Sản xuất nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục có chuyển biến tích cực, tăng số khách lưu trú và doanh thu du lịch. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên rõ rệt…

Phát huy kết quả đạt được của năm 2019 và các năm trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2020 là: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trên cơ sở chủ đề công tác của Tỉnh ủy và điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị, các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các  tổ chức, cơ quan lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện chủ đề công tác năm. 

Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, sao cho việc thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy đi liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của từng tập thể, cá nhân; đảm bảo có sự gắn kết chủ đề công tác của từng cấp, chủ đề công tác của tập thể với kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số: 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương và Quy định số: 10/QĐi/TU ngày 14/01/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương, làm gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường sâu sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình phụ trách, chủ động triển khai thực hiện các công việc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao. 

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm (A/H5N6) xuất hiện, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng… đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, nêu gương về đạo đức và tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ; vừa phải bình tĩnh, chủ động, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công việc phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; vừa phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đồng thời phải thực hiện các nội dung công việc và các bước theo quy trình hướng dẫn để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Đông

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả