Xây dựng Đảng Thứ tư, 06/12/2017 09:20

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể

Trong 2 ngày 29 và 30/11, cùng với cả nước, hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh ta đã được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6, khóa XII qua hình thức trực tuyến. Điều đặc biệt là chủ trì hội nghị học tập là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo viên truyền đạt các Nghị quyết là đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và hai đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện NInh Bình học tập Nghị quyết qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: Thế Minh
Đảng bộ Công ty CP Nhiệt điện NInh Bình học tập Nghị quyết qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: Thế Minh

Nội dung gồm có: Nghị quyết số 18-NQ/TW “ một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là những nghị quyết quan trọng của Đảng, đề cập đến các vấn đề hệ trọng của đất nước, có tính chất vừa cơ bản, vừa cấp bách trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW “một sô vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là vấn đề đã được tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng rất khó khăn và phức tạp, vì liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới từng tổ chức, đơn vị và đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của đất nước ta.

Mỗi cán bộ, đảng viên khi được học tập nghị quyết đều cảm thấy có điều gì đó không ổn khi được báo cáo viên cung cấp thông tin là: số người ăn lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước của ta tăng rất nhanh, hiện có khoảng 4 triệu người, (chưa tính Quân đội và Công an). Chủ trương là mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000 - 150.000 người, song thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Số người hưởng lương và mang tính chất lương đông, không ngân sách nào nuôi nổi bộ máy lớn đó. Và chưa thấy ai được khen, chưa thấy ai bị kỷ luật khi thực hiện chủ trương giảm biên chế mà chủ yếu vẫn là xin tăng biên chế….

Để các nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên qua nghiên cứu học tập phải nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những quan điểm chỉ đạo mới, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị mình một cách sáng tạo, cụ thể, thiết thực. Ai cũng biết khi thực hiện các nghị quyết trên có nhiều vấn đề khó, vì liên quan trực tiếp đến con người, nhưng khó không đến mức là không thể làm được.

Nếu như trong chương trình, kế hoạch hành động của mỗi tổ chức, cơ quan, địa phương biết vận dụng sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp của từng nghị quyết, phát huy trí tuệ tập thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp khả thi, xây dựng lộ trình một cách khoa học; bố trí nguồn lực và phân công trách nhiệm thật cụ thể, chúng ta nhất định sẽ tạo được những chuyển biến rõ rệt, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống….

Hiện tại đang là thời điểm cuối năm 2017, các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh ta đang tập trung tiến hành thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, kiểm điểm tập thể và cá nhân để đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên. Bên cạnh đó là việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị. Công việc thời điểm cuối năm bận rộn, song khi xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 đòi hỏi phải làm nghiêm túc, cụ thể, với quyết tâm cao, để khi thực hiện sẽ tạo ra bước đột phá mới ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tránh tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động qua loa, chiếu lệ, làm cho có để đối phó….thì sẽ không thể triển khai thực hiện được các nghị quyết, nhất là về vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nếu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động không nghiêm túc, cụ thể, chúng ta lại bước vào vết xe cũ là càng tinh giản, biên chế lại càng tăng, càng sắp xếp, bộ máy lại càng phình ra.

Trịnh Hoa

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả