Xây dựng Đảng Thứ sáu, 16/03/2018 08:36

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết: Trung ương 4 (khóa XII) ở Cục Hải quan Hà Nam Ninh

Năm 2017, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước lĩnh vực xuất, nhập khẩu trên địa bàn 3 tỉnh Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định vượt so với dự toán được giao. Tính đến ngày 31/12/2017, đã thu trên 4.225 tỷ đồng, đạt 157,6% chỉ tiêu được giao và 106% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng địa bàn tỉnh Ninh Bình, số thu ngân sách Nhà nước đạt 2.606 tỷ đồng, đạt 108% chỉ tiêu thu ngân sách bổ sung, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh.

Để có được kết quả này, Đảng bộ, tập thể lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; Nghị quyết số 03 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Quy định số 765 ngày 5/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Nghị quyết số 03 ngày 6/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Khối cơ quan tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, qua học tập, sinh hoạt chuyên đề về “Nếp sống văn hóa công sở”, Chủ đề năm 2017 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã có tác dụng lan tỏa, tác động đến tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ ứng xử, nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn trong công tác, thực hiện nghiêm quy định về thời gian lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ..., góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “3 không” đối với cán bộ, công chức hải quan: Cán bộ, công chức hải quan không muốn thực hiện hành vi tiêu cực, không thể thực hiện hành vi tiêu cực, không dám thực hiện hành vi tiêu cực.

Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm đối với công chức hải quan vô cảm, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế công vụ theo Quyết định số 188 ngày 2/2/2017 của Tổng cục Hải quan; thành lập Đội kiểm tra quy chế công vụ, tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất với công chức, người lao động trong khi thi hành công vụ.

Tập trung thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính như: Tổ chức đối thoại hải quan-doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm công tác hải quan-doanh nghiệp và Tổ tư vấn hải quan-doanh nghiệp với phương châm “Hải quan-doanh nghiệp là đối tác-hợp tác”...

Từ đó mỗi đảng viên, công chức xác định rõ nội dung học tập và có những biện pháp cụ thể để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính trung thực, tinh thần trách nhiệm gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tự giác, thực hiện nói đi đôi với làm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.

Lê Xuân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả