Tin tức Thứ bảy, 15/06/2019 09:16

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ và chủ động đối thoại, hỗ trợ các chủ đầu tư trên địa bàn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn

Trong năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh được giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 2.400 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước được trên 1.256 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch vốn.

Để có được kết quả trên, ngay sau khi nhận kế hoạch vốn, Kho bạc Nhà nước đã thông báo cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và khẩn trương nghiệm thu để gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán. Kho bạc Nhà nước cũng chủ động trao đổi, thảo luận và hướng dẫn các chủ đầu tư làm các thủ tục chính xác và đầy đủ theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát chi theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước Trung ương.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai các biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ, yêu cầu công chức kiểm soát chi không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

Cùng với sự hỗ trợ của Kho bạc Nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án trên địa bàn đã thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Nhờ vậy, tiến độ giải ngân của các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều kịp thời, đúng, đủ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Hiện nay, cơ chế chính sách thay đổi nhiều, các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ nằm ở nhiều văn bản gây khó khăn cho đơn vị khi triển khai thực hiện.

Mặc dù đã được thông báo kế hoạch vốn năm 2019, nhưng một số dự án chưa được phê duyệt nên không có thông tin để nhập vào chương trình, điều này ảnh hưởng đến việc đánh giá tỷ lệ thanh toán vốn đầu tư tại các thời điểm báo cáo. Số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn lớn (tăng 59 tỷ đồng so với đầu năm), đặc biệt có một số dự án tạm ứng đã lâu, kéo dài nhiều năm, tập trung chủ yếu ở các dự án trước năm 2010 như dự án Khu hang động Tràng An, dự án xây dựng Tượng đài vua Đinh Tiên Hoàng...

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn do UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn giao đầu năm không sát với thực tế, phụ thuộc vào nguồn thu. Năm 2018 có một số dự án khởi công mới và được UBND tỉnh, huyện giao kế hoạch vốn năm 2019 nhưng quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền lại phê duyệt sau 31/10 năm trước năm kế hoạch; có dự án đến tháng 2, tháng 3 năm 2019 mới được phê duyệt.

Những trường hợp này không đúng với quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, vì vậy, Kho bạc Nhà nước không thể giải ngân.

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 theo đúng tiến độ, trong thời gian tới Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, của tỉnh.

Chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2019 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan, ban, ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu,... để có các biện pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Đồng thời, thực hiện công khai số liệu giải ngân định kỳ theo quy định đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản nhằm giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tình hình để có biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc thu hồi vốn tạm ứng, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư khi đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những dự án khởi công mới phải được phê duyệt trước ngày ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

Quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương tổ chức nghiệm thu và gửi hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước để làm thủ tục thanh toán thu hồi vốn tạm ứng theo quy định đối với các dự án còn số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản lớn đặc biệt là vốn tạm ứng quá hạn.

Giáng Hương

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn
Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả