CN-TTCN Thứ năm, 06/12/2018 08:38

Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Ưu đãi phát triển cụm công nghiệp (CCN), đặc biệt là khuyến khích xây dựng các khu sản xuất tập trung theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa tại các làng nghề, các địa phương có thế mạnh vùng là yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế. Chính vì thế, những năm qua tỉnh Ninh Bình đã có nhiều chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư vào các CCN ở khu vực nông thôn.

Theo quy hoạch phát triển CCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 thì đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 25 CCN với tổng diện tích 946,3ha. Đến nay toàn tỉnh đã có 15 CCN được UBND tỉnh quyết định thành lập.

Báo cáo của Sở Công thương cho thấy, các CCN trên địa bàn tỉnh đang phát triển khá nhanh. Một số CCN đạt tỷ lệ lấp đầy cao, như: Ninh Phong, Ninh Vân... Nhiều cụm cũng đang tạo sức hút mạnh mẽ với các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giúp địa phương di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào khu sản xuất tập trung như làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân; phát triển nghề truyền thống như nghề cói ở CCN Đồng Hướng, nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ ở cụm làng nghề Ninh Phong...

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay đã thu hút 4 chủ đầu tư xây dựng hạ tầng tại các CCN: Khánh Hải I, Khánh Hải II, Gia Lập, Văn Phong và thu hút thêm 3 dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN: Gia Vân, Gia Phú. Với sự phát triển của các CCN đã tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người lao động của địa phương, tăng thu nhập cho người dân góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để có được kết quả này, thời gian qua, Sở Công thương đã thường xuyên tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút đầu tư hạ tầng và các dự án sản xuất, kinh doanh trong CCN. Cùng với đó, Sở đã hướng dẫn chủ đầu tư các CCN lập và hoàn thiện hồ sơ thành lập CCN Xích Thổ, CCN Khánh Hải 2, CCN Gia Lập, CCN Gia Vân và hồ sơ mở rộng CCN Đồng Hướng, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đến nay UBND tỉnh đã ban hành quyết định mở rộng CCN Đồng Hướng.

Đối với những CCN đã quy hoạch nhưng khi xem xét thực tế hiện nay không khả thi, Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công thương ban hành Quyết định đưa ra khỏi quy hoạch CCN Gia Thắng - Gia Tiến và bổ sung CCN Gia Lập, huyện Gia Viễn; điều chỉnh tăng diện tích CCN Gia Vân trong Quy hoạch phát triển cụm lên 74,77 ha; điều chỉnh tiến độ của CCN Khánh Hải 2 đến năm 2020 đầu tư toàn bộ 50 ha.

Tuy nhiên, qua khảo sát, vẫn còn một số CCN khó thu hút cơ sở sản xuất, kinh doanh vào hoạt động cũng như khó thu hút đầu tư kinh doanh hạ tầng các CCN. Nhiều CCN vẫn chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đường nội bộ, cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải…

Nguyên nhân là do chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi đủ mạnh. Việc đầu tư xây dựng và quản lý hoạt động của CCN do UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư thực tế thời gian qua gặp không ít khó khăn như: kinh phí đầu tư hạ tầng hạn hẹp, nhân lực còn thiếu nên việc kiểm tra, kiểm soát cũng như báo cáo không sát sao...

Để việc quản lý các CCN đi vào nền nếp, tăng sức hút đầu tư vào CCN, Sở Công thương đã phối hợp với  UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hoàn thành bàn giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư và phát triển 7 CCN từ UBND các huyện, thành phố về Trung tâm Đầu tư phát triển CCN tỉnh quản lý, gồm: CCN Yên Ninh và CCN Khánh Nhạc (huyện Yên Khánh), CCN Đồng Hướng (huyện Kim Sơn), CCN Mai Sơn (huyện Yên Mô), CCN Sơn Lai và CCN Phú Sơn (huyện Nho Quan), CCN Ninh Phong (thành phố Ninh Bình).

Bên cạnh đó, Sở Công thương đã chỉ đạo Trung tâm Đầu tư phát triển CCN tỉnh Ninh Bình chủ động phối hợp với phòng chuyên môn các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan để thuận lợi cho việc quản lý, đầu tư và phát triển các CCN sau khi nhận bàn giao.

Đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan như lập hồ sơ mở rộng, lập dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, quy hoạch chi tiết, báo cáo đánh giá tác động môi trường,… và triển khai đầu tư, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào các CCN theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển các CCN, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng lớn, có tiềm lực về vốn, công nghệ, thương hiệu đầu tư vào cơ sở hạ tầng các CCN trên địa bàn; tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế. Ưu tiên thu hút đầu tư vào CCN các dự án thuộc các ngành công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường để từ đó hướng đến sản xuất an toàn, bền vững và phát triển.

Bảo Yến

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả