Quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

03/02/2016 09:10

Nghị định quy định về cơ quan thuộc Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành.

4 vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm

30/01/2016 10:07

Theo Nghị định quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm vừa được Chính phủ ban hành, 4 vi chất dinh dưỡng bắt buộc tăng cường vào thực phẩm bao gồm: I-ốt, sắt, kẽm và vitamin A.

Định hướng thu hút, quản lý các khoản vốn vay ưu đãi

30/01/2016 08:09

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016-2020" (viết tắt là Đề án ODA 2016-2020).

Bổ sung vốn xây dựng nông thôn mới

28/01/2016 10:12

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý bổ sung 414.676 USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Quỹ Kế hoạch chung của Liên hợp quốc cho Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới

28/01/2016 10:12

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về kết quả triển khai Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp

27/01/2016 10:22

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

66 chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

26/01/2016 15:23

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 158/QĐ-TTg.

Cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

26/01/2016 10:21

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, có 4 căn cứ hỗ trợ gồm:

Truyền thông về đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề

25/01/2016 15:59

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Ít nhất 40% hộ gia đình được dùng viễn thông băng rộng cố định

25/01/2016 15:58

Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đến năm 2020, ít nhất 40% số hộ gia đình (hoặc thuê bao cá nhân) trên toàn quốc được tiếp cận và sử dụng dịch vụ băng rộng cố định, trong đó ít nhất 60% thuê bao được kết nối với tốc độ tối thiểu đường xuống là 25Mb/s.

Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

21/01/2016 17:08

Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH, BHYT cho người dân

21/01/2016 17:06

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chung phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả, hiện đại; xây dựng chính sách, tổ chức thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với các chuẩn mực, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phấn đấu thực hiện đúng lộ trình sử dụng xăng sinh học

17/01/2016 09:37

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 1 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá.

Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

17/01/2016 08:33

Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình vừa được Chính phủ ban hành.

Thêm thời gian thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

16/01/2016 09:00

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án "Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 22/6/2012 đến hết năm 2018.

Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả