Thông tin tư liệu Thứ ba, 21/03/2017 09:16

Thông báo thành lập Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình được thành lập ngày 9-8-2006 theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 7-7-2006 của UBND tỉnh. Qua hơn 10 năm hoạt động, được các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước ủng hộ, đến nay Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã đủ điều kiện để đề nghị thành lập. Ngày 17-1-2017, UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định số 188/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình.

1. Tên quỹ

a) Tên tiếng Việt: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình

b) Tên giao dịch Quốc tế: “Ninh Binh Association for Victims of Agent Orange/dioxin Foundation”.

2. Địa chỉ trụ sở chính của quỹ: Phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Tôn chỉ, mục đích của quỹ:

a) Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (sau đây gọi tắt là Quỹ) tỉnh Ninh Bình là Quỹ xã hội-từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận.

b) Quỹ được thành lập từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước theo đúng pháp luật. Nhằm mục đích vận động các nguồn lực xã hội trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC/dioxin) tỉnh Ninh Bình giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, hòa nhập cộng đồng. Trên cơ sở quy định tại điều 2, Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

a. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

- Không vì lợi nhuận

- Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của quỹ.

- Công khai, minh bạch về thu, chi tài chính, tài sản của quỹ.

- Theo điều lệ quỹ đã được UBND tỉnh công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý của Nhà nước, của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động chính của quỹ.

b. Quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh Ninh Bình và ngoài tỉnh.

c. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, mở được tài khoản tại các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình, theo quy định của pháp luật (kể cả tài khoản ngoại tệ).

5. Số tài khoản: 3300211000001 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

6. Họ tên, địa chỉ người đại diện theo pháp luật của quỹ

Ông Tạ Quang Chính; Quốc tịch Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số nhà 73, đường Thành Công, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình./.

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả