Đảng bộ xã Sơn Thành: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

24/02/2017 09:28

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, năm 2016, Đảng bộ xã Sơn Thành (Nho Quan) có nhiều giải pháp để đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Do đó, kinh tế của xã có chuyển biến tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Khối thi đua các huyện, thành phố triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Khối thi đua các huyện, thành phố triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

23/02/2017 16:20

Chiều 23/2, tại Nho Quan, Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Ninh Bình

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Ninh Bình

23/02/2017 14:17

Sáng ngày 23/2, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát tại xã Ninh Phúc và phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) về việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ 1/1/2014 đến 31/12/2016.

Bước đầu thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương trong tỉnh

Bước đầu thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương trong tỉnh

23/02/2017 08:22

Việc thực hiện thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính là chủ trương của Bộ Chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/T.Ư ngày 17-4-2015 về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Kết luận số 64-KL/T.Ư ngày 28-5-2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh

22/02/2017 16:41

Chiều 22/2, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh. Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

22/02/2017 15:25

Ngày 22/2, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Hoa Lư

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Hoa Lư

22/02/2017 15:05

Ngày 22/2, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các xã Trường Yên, Ninh Thắng (huyện Hoa Lư) về việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn trên địa bàn, giai đoạn 1/1/2014 đến 31/12/2016.

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Tam Điệp

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại thành phố Tam Điệp

21/02/2017 16:25

Chiều 21/2, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại xã Quang Sơn và phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) về việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ 1/1/2014 đến 31/12/2016.

Khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ công chức cấp xã tại huyện Nho Quan

Khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ công chức cấp xã tại huyện Nho Quan

21/02/2017 15:16

Sáng ngày 21/2, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát tại thị trấn Nho Quan và xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) về việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ 1/1/2014 đến 31/12/2016.

Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

21/02/2017 14:04

Sáng ngày 21/2, hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù đã được tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội

21/02/2017 08:19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

UBND tỉnh góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV

UBND tỉnh góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV

20/02/2017 20:02

Chiều 20/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã

Khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã

20/02/2017 14:36

Sáng ngày 20/2, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Đoàn khảo sát tại 2 xã Kim Hải, Lai Thành (huyện Kim Sơn) về việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ 1/1/2014 đến 31/12/2016. Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.

Sau một năm thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh uỷ

Sau một năm thực hiện Quyết định 140 của BTV Tỉnh uỷ

20/02/2017 09:03

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, ngày 1-3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 140-QĐ/TU và Quy định số 141-QĐ/TU về việc phân công 55 cơ quan, đơn vị phụ trách và 55 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Sơn

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Sơn

19/02/2017 15:09

Trong 2 ngày 18- 19/2, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Thành đoàn Tam Điệp chọn tổ chức Đại hội điểm.

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối  
Xem bài theo ngày        

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Chùa Động Am Tiên – chốn “bồng lai tiên cảnh' ở Ninh Bình
Đi thuyền trên dòng sông Ngô Đồng ở Tam Cốc
Miền quê thanh bình ở Ninh Bình
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả