Tin tức Thứ sáu, 06/02/2009 10:49

Thị xã Tam Điệp: Quản lý tốt ngân sách góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sau khi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành, thị xã Tam Điệp đã tích cực triển khai thực hiện từ thị xã đến cơ sở và cán bộ, đảng viên.

Thị xã Tam Điệp hôm nay. Ảnh: Thế Minh.
Thị xã Tam Điệp hôm nay. Ảnh: Thế Minh.

Từ năm 2006 đến nay, ngay từ đầu năm thị xã đã tiến hành rà soát lại một số định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đặc biệt là trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công. Công khai việc mua sắm trang thiết bị làm việc, sử dụng tài chính ngân sách và các nguồn tài chính trong cơ quan.
 
Thực hiện kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm thị xã đã tiến hành giao dự toán thu, chi ngân sách cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu thu đạt cao là thu phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất...
 
Về chi ngân sách, thị xã đã chủ động về nguồn ngân sách để cấp phát, chi trả kịp thời các khoản chi theo dự toán đã giao đầu năm và cấp phát bổ sung cho ngân sách xã, phường, giải quyết các yêu cầu đột xuất phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả bằng việc thực hành khoán biên chế, khoán kinh phí chi hành chính cho các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã.
 
Là một thị xã công nghiệp nên công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác GPMB và thu hút các nhà đầu tư vào thị xã xây dựng các dự án, tiến hành quy hoạch các khu dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng. UBND thị xã chỉ đạo Phòng tài chính trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, dự án đền bù GPMB, phương án đấu giá đất, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả, giảm chi cho ngân sách…
 
Kho bạc Nhà nước thông qua kiểm soát chi thường xuyên phát hiện khoản chi, chấp hành đúng thủ tục thanh toán, phát hiện từ chối thanh toán do chi không đúng chế độ, chi vượt dự toán, chi sai đơn giá định mức, sai nội dung, chi không có trong dự toán. Ngành xây dựng thông qua công tác thẩm định thiết kế và dự toán công trình, dự án, quyết toán công trình để cắt giảm chi không đúng quy định.
 
UBND các xã, phường tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản nội dung, quy chế, thủ tục giấy tờ không phù hợp với thực tiễn, chồng chéo gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, tổ chức thực hiện tốt cơ chế "Một cửa" đối với một số dịch vụ hành chính như cấp giấy phép kinh doanh, chuyển quyền sử dụng đất, công chứng, chứng thực…
 
Công khai quy trình thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại công sở. Qua rà soát các định mức tiêu chuẩn, chế độ của các đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách Nhà nước trong năm 2008, các nguồn tài chính được giao thực hiện một cách công khai, dân chủ. Việc khoán chi các khoản tiền điện thoại, xăng xe, mua sắm tài sản… từ thị xã đến cơ sở đảm bảo theo quy định.
 
Năm 2008, thị xã đã tổ chức 9 cuộc thanh tra, 3 cuộc kiểm tra tại 38 lượt cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là gần 370 triệu đồng. Thị xã đã chỉ đạo Phòng tài chính - kế hoạch phối hợp với Quản lý đô thị và thanh tra thị xã thẩm định các dự án do UBND thị xã và các xã, phường làm chủ đầu tư nhằm phát hiện những sai sót, sơ hở từ khâu khảo sát, thiết kế công trình, chỉ định thầu đến quá trình thi công công trình, bàn giao thanh toán để bảo đảm chất lượng và hiệu quả vốn đầu tư.
 
Nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2009 của thị xã Tam Điệp tập trung vào việc chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, định mức đã quy định để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tránh tiêu cực, nhất là những lĩnh vực xây dựng cơ bản, chi tiêu ngân sách, quản lý, sử dụng đất đai.
 
Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán chi hành chính đối với các cấp, các ngành. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những thiếu sót trong cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước cũng như trong điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đoàn thể để ngăn ngừa tiêu cực.
 
Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu, nổi cộm như quản lý sử dụng tài chính ngân sách, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quản lý thu triệt để các nguồn thu hiện có, chống thất thu, nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại.
 
Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tiền vốn của ngân sách Nhà nước trên quan điểm: "Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống lãng phí, tham nhũng" với phương châm "vừa xây vừa chống".
 
Vân Anh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát
Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả