Xây dựng Đảng Thứ năm, 09/05/2019 07:47

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

Hiện nay, công tác kết nạp đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố quan trọng là "nguồn kết nạp" đảng viên đang có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng... Thực tế này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của các cấp ủy, chính quyền, nếu không sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Lễ kết nạp đảng viên tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn.
Lễ kết nạp đảng viên tại Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn.

Khó khăn không chỉ từ nguồn kết nạp

Hiện Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 13 đảng bộ trực thuộc; 719 tổ chức cơ sở đảng với trên 70.500 đảng viên. Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong 3 năm qua (2016-2018), toàn tỉnh đã kết nạp được 6.308 đảng viên, vượt so với chỉ tiêu 308 đảng viên.

Tuy vậy, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay không ổn định (Năm 2015: kết nạp được 2.056 đảng viên; năm 2016: 2.104 đảng viên; năm 2017: 2.060 đảng viên; năm 2018: 2.144 đảng viên); cơ cấu đảng viên được kết nạp thiếu cân đối, tỷ lệ đảng viên là nữ, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan, chiến sỹ quân đội, công an tăng lên (chiếm trên trên 55%); tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở nông thôn, là đoàn viên thanh niên, công nhân, sinh viên, học sinh giảm dần.

Việc kết nạp đảng viên đối với quần chúng có đạo, công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn phát triển đảng ở các đối tượng này rất dồi dào, phong phú. Tỷ lệ đảng viên theo đạo, đảng viên là công nhân lao động trong Đảng bộ tỉnh còn thấp (đến hết năm 2017, đảng viên là người theo đạo chiếm 2,53%; đảng viên là công nhân chiếm 5,46% tổng số đảng viên của Đảng bộ).

Đồng chí Nguyễn Sỹ Trí, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư cho biết: Qua công tác kết nạp Đảng ở cơ sở, nhất là vùng nông thôn còn một số hạn chế, khó khăn đang đặt ra, nếu không đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thì khó đạt được chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ.

Khó khăn thứ nhất là về nguồn kết nạp Đảng- đây là vấn đề chủ yếu. Ở Hoa Lư, nguồn kết nạp dựa vào 2 lực lượng chính, đó là các quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức các xã, thị trấn. Tuy nhiên, nguồn này đến nay đã cơ bản hết. Nguồn kế tiếp nữa là thanh niên học xong phổ thông ở nhà đi lao động, một số thanh niên học xong trung cấp, cao đẳng, đại học... chưa xin được việc, ở nhà chờ xin việc; một số quần chúng là hội viên các đoàn thể... Song, các nguồn này lại không ổn định, dễ thay đổi, xin được việc làm là đi, số còn lại không có việc làm, trình độ, năng lực hạn chế, ý chí phấn đấu không cao, ngại tham gia hoạt động của các đoàn thể, các phong trào, không thích vào Đảng. Số có năng lực, có việc làm thì mải làm kinh tế, không muốn vào Đảng vì sợ ảnh hưởng đến công việc...

Thực tế hiện nay không chỉ ở Hoa Lư mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đang gặp khó khăn trong công tác kết nạp đảng bởi không ít quần chúng, nhất là người lao động trực tiếp ở nông thôn, ở các khu, cụm công nghiệp khi được vận động, tuyên truyền để phấn đấu vào Đảng nhưng băn khoăn, có suy nghĩ: “vào Đảng để làm gì”; “vào Đảng được cái gì”; “vào Đảng để hằng tháng phải sinh hoạt Đảng, phải đóng đảng phí”; “vào Đảng để các đảng viên cao tuổi giáo huấn”; “không có thời gian để sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên”…, do vậy không có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Ở khu vực thành phố, ngoài lực lượng đoàn viên thanh niên thì bộ phận còn lại tuổi đời cao, nhiều người tâm huyết, trách nhiệm với tập thể nhưng lại vi phạm chính sách dân số nên chưa đủ điều kiện kết nạp Đảng theo quy định. Một số giáo viên ở các trường học học, do tuổi cao và chỉ tập trung cho chuyên môn, không có nguyện vọng vào Đảng.

Một số tổ chức đảng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mới được thành lập theo Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số lượng quần chúng còn nhiều, do chưa cử được quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng cũng có phần ảnh hưởng tới chỉ tiêu kết nạp Đảng.

Khó khăn nữa bắt nguồn từ chính tổ chức đảng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng, khi được chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt thì đạt kết quả cao hơn. "Nguyên nhân của việc làm này là do năng lực của cấp ủy chi bộ còn yếu. Chi bộ có đảng viên cao tuổi thường có tư tưởng chặt chẽ, khắt khe nên việc đánh giá, nhận xét quần chúng vẫn theo quan niệm... cũ. Vì vậy, có quần chúng khi xem xét để kết nạp vào Đảng thấy khó khăn quá nên nản, thôi"- đồng chí Nguyễn Sỹ Trí, Bí thư Huyện ủy Hoa Lư chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số tổ chức đảng do chạy theo số lượng, chỉ tiêu dẫn đến kết nạp vào Đảng một số quần chúng chưa được rèn luyện, thử thách nhiều, ý chí phấn đấu thấp, do vậy không ít trường hợp sau một thời gian được kết nạp đã bị cấp có thẩm quyền khai trừ, xóa tên ra khỏi Đảng.

Tỷ lệ đảng viên bị khai trừ, xóa tên có xu hướng tăng dần (năm 2016 là 91 người; năm 2017 là 112 người; năm 2018 là 133 người). Trong khi đó, hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở còn chưa mạnh, chưa tạo được phong trào lôi cuốn các đối tượng quần chúng tích cực tham gia, từ đó chậm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp...

Không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung cho Đảng những nhân tố mới, tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, tiếp tục tạo ra thế hệ đảng viên mới kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trước những khó khăn trong công tác kết nạp Đảng, mới đây Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thảo luận chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên nhằm đánh giá sâu sắc thực trạng, nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường kết nạp đảng viên trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sau hội nghị chuyên đề, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kết luận, trong đó yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (mỗi năm kết nạp 2000 đảng viên).

Trong đó, tiếp tục quan tâm kết nạp đảng viên là người có đạo, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp và kết nạp quần chúng là trưởng thôn, xóm, bản, tổ dân phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, nhằm đảm bảo chỉ tiêu kết nạp cho cả nhiệm kỳ 2015-2020, song không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, chủ trương này khi đưa ra đã đón nhận được sự đồng tình của các cấp ủy.

Phát biểu tham luận tại hội nghị chuyên đề chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức vào cuối tháng 2/2019, đồng chí Lê Hữu Quý, Bí thư Thành ủy Ninh Bình đưa ra quan điểm: Kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, cảnh giác, đề phòng những phần tử cơ hội và phản động lọt vào hàng ngũ của Đảng; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc.

Thực tiễn, để khắc phục những khó khăn trong công tác kết nạp đảng, tùy đặc điểm tình hình của từng địa phương, một số Huyện, Thành ủy đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo như: Thành ủy Ninh Bình ban hành Quy định về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, trong đó đặt ra một số điều kiện cao hơn so quy định của Điều lệ Đảng; Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị đánh giá, triển khai công tác phát triển Đảng và ban hành văn bản đôn đốc việc rà soát, bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoa Lư Nguyễn Sỹ Trí cho biết thêm: Huyện ủy đã tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, lớp đảng viên mới theo xã, cụm xã, theo huyện. Do vậy công tác kết nạp đảng viên mới của huyện đã đảm bảo chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng. Các đảng viên mới được kết nạp đều đảm bảo đủ, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục chặt chẽ, không có khiếu kiện, thắc mắc. Chất lượng kết nạp được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, trình độ THPT...

Có thể nói việc linh hoạt trong việc bố trí các lớp đối tượng Đảng, lớp đảng viên mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng và đảng viên mới được học tập để nâng cao nhận thức về Đảng, nhất là quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp đang làm việc ở các doanh nghiệp, ở các khu, cụm công nghiệp. Như vậy sẽ tránh tình trạng quần chúng muốn phấn đấu vào Đảng nhưng không có điều kiện tham gia học lớp đối tượng Đảng hoặc đảng viên trong thời gian dự bị không được tham gia lớp đảng viên mới trước khi xét chuyển Đảng chính thức.

Cùng với thực hiện các giải pháp trên, các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền kết nạp đảng viên; phát huy dân chủ, coi trọng chất lượng, tránh tư tưởng xem nhẹ, giản đơn, đồng thời kịp thời chấn chỉnh tư tưởng hẹp hòi, định kiến, đặt yêu cầu quá cao đối với người xin vào Đảng.

Các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò trong việc phát hiện, giáo dục, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Và một điều quan trọng là các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm tại địa phương để quần chúng có việc làm ổn định tại nơi cư trú, có như vậy mới tạo nguồn kết nạp đảng lâu dài.

Mai Lan


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long
Sắc vàng trên cánh đồng cúc chi
Mùa lau trắng Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả