Thời sự Thứ năm, 10/08/2017 15:46

Thành ủy Tam Điệp tổng kết thực hiện các nghị quyết về công tác cán bộ và công tác dân vận

Ngày 10/8, Thành ủy Tam Điệp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy khóa XIX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết TW3, khóa VIII, việc triển khai các nội dung trong công tác cán bộ của thành phố được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thận trọng, dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành của thành phố được tập trung xây dựng đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; cán bộ đưa vào quy hoạch đều đảm bảo số dư từ 1,5 đến 2 lần, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và có sự kế tiếp 3 độ tuổi; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Đến nay, thành phố có 1.242 biên chế; từ năm 2010 đến nay, thành ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau cho trên 10 nghìn lượt cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy khóa XIX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân vận.

Các mục tiêu Nghị quyết đề ra Thành ủy Tam Điệp cơ bản đạt và vượt. Công tác dân vận của các cấp chính quyền có nhiều tiến bộ. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Qua 5 năm triển khai thực hiện xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, toàn thành phố đã đăng ký thực hiện 129 mô hình, trong đó 41 mô hình về phát triển kinh tế.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được các cấp các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân: tổng nguồn vốn huy động hơn 1 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn nhân dân tham gia gần 161,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả mà Tam Điệp đạt được trong triển khai các nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ và công tác dân vận thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà địa phương cần tiếp tục triển khai.

Đ
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, thành phố cần vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác tổ chức và cán bộ. Phải có tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đảm bảo tính kế cận và kế tiếp.

Việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Chiến lược cán bộ cần được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tổ chức thực hiện. Có cơ chế cụ thể để cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác cán bộ và giám sát cán bộ...

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ tài và đức cần quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thành phố cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò công tác dân vận trong tình hình hiện nay; đổi mới phương thức, phương pháp thực hiện công tác dân vận.

Đặc biệt cần phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên từ đó tạo niềm tin trong nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và hiệu quả phối hợp hoạt động giữa UBND với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp.

Các cấp ủy, chính quyền, các ngành làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh trong các lĩnh vực: nhất là biểu dương các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"; các điển hình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,... để động viên tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua.

Đào Duy-Anh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả