Thời sự Thứ sáu, 10/11/2017 22:35

Thành ủy Ninh Bình sơ kết 1 năm thực hiện Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính

Ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: AT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: AT

Thực hiện Đề án, BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án rất quyết liệt, sát sao, thận trọng, xây dựng cụ thể các bước tiến hành hợp lý, làm tốt công tác tư tưởng, tập trung tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, hiểu được chủ trương của tỉnh về tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, phố.

Về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính: Đối với việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị đã bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan, sự phối kết hợp trong hoạt động giữa Trung tâm và các cơ quan, đơn vị, các Tổ chức cơ sở đảng có nhiều thuận lợi và hiệu quả hơn.

Việc chỉ đạo công tác tư tưởng, công tác lý luận và công tác bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tại Trung tâm được trực tiếp, có hiệu quả và có sự thống nhất hơn.

Đối với việc thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng phòng Văn hóa thông tin kiêm Trưởng Đài truyền thanh bước đầu tạo sự chuyển biến về sắp xếp tổ chức bộ máy của Đài truyền thanh thành phố tinh gọn, hiệu quả, tinh giản được chức danh cấp trưởng.

Đồng thời giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp nhận và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng nhất, thông suốt, cụ thể và kịp thời hơn. Từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhất là đối với đồng chí cấp trưởng và cấp phó, giúp cho cán bộ được rèn luyện, nâng cao trình độ, tự chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên. Sự phối hợp của hai đơn vị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền được chặt chẽ, kịp thời.

Đối với việc thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố thuộc 2 phường Tân Thành và Thanh Bình đã giảm được 72 người (29,8%), mức giảm chi ngân sách khi bố trí sắp xếp kiêm nhiệm ở phường và tổ dân phố của 2 phường giảm41.971.000 đồng/năm. Ngoài ra còn giảm được các chi phí khác...

Chức danh kiêm nhiệm cơ bản phù hợp với khả năng, năng lực của từng cán bộ; nhiều đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chức danh kiêm nhiệm.

Chất lượng, hiệu quả làm việc của những chức danh kiêm nhiệm được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoạt động chính quyền ở cơ sở; kết quả về phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên. Cán bộ kiêm nhiệm có thêm điều kiện tích lũy kiến thức, nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.

Về cải cách hành chính:Đề án “Nâng cấp Trung tâm một cửa liên thông” của thành phố theo hướng hiện đại được thành phố triển khai tích cực. Đến thời điểm hiện tại đã xây dựng xong Trung tâm một cửa liên thông và lắp đặt hệ thống mạng LAN. Đầu tháng 12/2017 sẽ thực hiện vận hành chạy thử, dự kiến tháng 1/2018 tổ chức khai trương và đi vào hoạt động...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, tổ dân phố tham gia Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố đã phát biểu ý kiến làm rõ kết quả, hiệu quả đem lại từ việc thực hiện Đề án cũng như những khó khăn, bất cập cần được quan tâm giải quyết.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hiệu lực của hệ thống chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cái cách hành chính tỉnh Ninh Bình là hoàn toàn cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, của đất nước.

Thực hiện Đề án, BTV Thành ủy cũng đã xác định đây là việc làm mới, việc khó và lại là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng chọn làm thí điểm. Do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án rất quyết liệt, sát sao, thận trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao,xây dựng cụ thể các bước tiến hành hợp lý.

Thời gian qua, 2 đơn vị làm điểm đã tổ chức thực hiện cơ bản đúng nội dung Đề án đã được phê duyệt. Bước đầu Đề án đã thành công, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Làm tốt công tác tuyên truyền, thống nhất về tư tưởng và nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cải cách hành chính của tỉnh.

Đối với việc sáp nhập các cơ quan, tăng cường hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cấp phần mềm hiện đại cho các cơ quan. Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên biệt hóa, đưa toàn bộ các lĩnh vực ra giải quyết tại Trung tâm theo quy định.

Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo các đơn vị làm điểm tiếp tục thực hiện thí điểm một số chức danh như Đề án đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở phường, tổ dân phố để tiếp tục phân công, giao việc cho phù hợp; đề xuất mô hình sắp xếp thống nhất theo chức danh theo điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời thay thế những cán bộ không đủ năng lực, sức khỏe yếu. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ.

Tạo điều kiện thu hút, tìm nguồn cán bộ trẻ, sinh viên tốt nghiệp ra trường có trình độ chuyên môn phù hợp để bố trí thực hiện một số chức danh ở tổ dân phố và ở phường, tận dụng nguồn nhân lực của phường. Đối với các đơn vị chưa làm điểm, tiến hành khảo sát đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở phường, tổ dân phố để chuẩn bị thực hiện khi tỉnh có chủ trương triển khai đại trà.

Về một số kiến nghị, đề xuất của thành phố, đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp thu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, có hướng giải quyết hợp lý.

Phan Hiếu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả