Đời sống Thứ năm, 18/07/2019 09:03

Thành phố Tam Điệp: Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Trong những năm qua, các cấp, các ngành của thành phố Tam Điệp đã thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững TTATXH, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phươnng phát triển.

Do có sự chỉ đạo của UBND thành phố, các phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, phường đã tích cực triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở đến đông đảo nhân dân. Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng nội dung tuyên truyền và mở chuyên mục “Hỏi-đáp pháp luật về hòa giải ở cơ sở” để phát trên Đài truyền thanh 2 cấp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố.

Đi đôi với công tác tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương thành lập và kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn thành phố có 120 tổ hòa giải với 732 hòa giải viên. Thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố và hoạt động hòa giải các vụ việc cụ thể tại cộng đồng dân cư, các hòa giải viên đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân.

Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 280 vụ việc mâu thuẫn phát sinh và đã tổ chức hòa giải thành công 265 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày ở cộng đồng dân cư, đạt 94,6%.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền về Luật Hòa giải ở cơ sở có lúc, có nơi chưa được thường xuyên và chặt chẽ. Nhiều xã, phường chưa phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của MTTQ, các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Tài liệu và trang thiết bị phục vụ hoạt động hòa giải còn thiếu. Kinh phí cho hoạt động hòa giải gặp nhiều khó khăn. Trình độ học vấn, kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ của các hòa giải viên còn có mặt hạn chế. Một số tổ hòa giải áp dụng chưa đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hòa giải nên ảnh hưởng đến kết quả hòa giải…

Để thực hiện tốt hơn công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, thành phố Tam Điệp chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động hòa giải. Tiến hành rà soát các  hương ước, quy ước, phong tục tập quán tiến bộ để hòa giải viên vận dụng trong quá trình hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả