Thời sự Thứ năm, 10/08/2017 08:24

Thành phố Tam Điệp phát huy hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Tam Điệp ngày càng đi vào nề nếp; nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh được giải quyết ngay tại cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương, giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

Để Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai hiệu quả, thành phố Tam Điệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung của Luật tới các đơn vị xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các hội nghị, kỳ sinh hoạt chi bộ, họp dân, trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, cấp phát tài liệu, băng đĩa... Từ năm 2014, thành phố Tam Điệp đã đưa nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch tuyên truyền hàng năm. 

Từ năm 2015 - 2016, thành phố đã tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp được 25 cuộc với hơn 2.500 lượt người tham dự, tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho 550 lượt cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở với các chuyên đề như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, trang bị các kỹ năng mềm trong công tác hòa giải. Thành phố còn thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải cơ sở; thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về công tác hòa giải ở các phường, xã qua việc thành lập các tổ hòa giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn địa bàn thành phố có tổng số 120 tổ hòa giải với 732 hòa giải viên. Các thành viên tổ hòa giải tại các xã, phường đều là những người có hiểu biết về pháp luật, có uy tín, gần gũi, sâu sát với nhân dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nhân dân, từ đó có phương pháp hòa giải hiệu quả nhất. 

Hầu hết các xã, phường trên địa bàn thành phố đã xây dựng được hương ước, quy ước nếp sống văn hoá, từ đó góp phần phát huy dân chủ ở sơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc; làm cơ sở vững chắc cho công tác hòa giải ở cơ sở. Trong 2 năm 2015 - 2016, các tổ hòa giải trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 89 vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, trong đó tổ chức hòa giải thành công 76 vụ, việc, đạt tỷ lệ 85,3%. Điểm nổi bật trong thực hiện công tác hòa giải ở thành phố Tam Điệp thời gian qua là đã phát huy được vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia vào công tác hòa giải như: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi từ thành phố đến cơ sở xã, phường. Trong đó, ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã lựa chọn và cử thành viên tham gia vào các tổ hòa giải, vừa làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa gắn hoạt động hòa giải với việc xây dựng và thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đã có nhiều vụ, việc hòa giải thành công do có sự trợ giúp, tham gia của các tổ chức đoàn thể.

Thực tế cho thấy, công tác hòa giải ở thành phố Tam Điệp đã phát huy rõ nét hiệu quả trong đời sống và cộng đồng, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, giảm các vụ việc mâu thuẫn trong gia đình và khu dân cư trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, thành phố Tam Điệp sẽ tăng cường hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể nhân dân trong công tác hòa giải. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng ý thức “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ hoạt động của các tổ hòa giải.

Kiều Ân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả