Y tế Thứ bảy, 09/06/2018 08:24

Thành phố Tam Điệp: Nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của thuốc lá

Nhận thức rõ mối nguy hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), những năm qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCTHCTL thành phố Tam Điệp đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân PCTHCTL, từ đó cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… được nâng cao nhận thức và có ý thức trách nhiệm trong công tác PCTHCTL.

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá. Ảnh: MQ
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá. Ảnh: MQ

Hàng năm, BCĐ PCTHCTL thành phố Tam Điệp tích cực phối hợp với ngành Y tế tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, tuyên truyền trực quan, mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc… nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên. Hiện nay, thành phố Tam Điệp có hơn 90% cơ quan, đơn vị đã treo, lắp các biển cấm hút thuốc. Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá thành phố thường xuyên được kiện toàn và hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ. Gần 100% bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố cam kết xây dựng môi trường làm việc, môi trường học đường không khói thuốc lá; trong đó trên 70% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định này…

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2018, BCĐ PCTHCTL thành phố Tam Điệp tập trung chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: Chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động PCTHCTL trên địa bàn thành phố. Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật PCTHCTL, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm, tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

Vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, doanh nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đưa nội dung PCTHCTL và xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc vào chương trình công tác hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế cơ quan, là tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội, lồng ghép vận động nhân dân tham gia PCTHCTL với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động các gia đình, dòng họ, nhà chùa, nhà thờ không sử dụng thuốc lá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hội họp, đưa vào hương ước, quy ước của khu dân cư, đưa vào tiêu chí xét công nhận làng văn hóa sức khỏe hàng năm.

Cùng với đó tăng cường, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHCTL bằng việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra định kỳ và đột xuất, qua đó kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong PCTHCTL; đồng thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng môi trường không khói thuốc…

Hạnh Chi

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả