Xây dựng Đảng Thứ hai, 24/02/2020 08:30

Thành phố Ninh Bình tập trung tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp

Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Ninh Bình đã thành lập Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX; xây dựng kế hoạch tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền trực quan luôn được thành phố quan tâm. Ảnh: PV
Công tác tuyên truyền trực quan luôn được thành phố quan tâm. Ảnh: PV

“Bắt đầu từ 23/12/2019, định kỳ vào ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, thính giả của Đài truyền thanh thành phố Ninh Bình được nghe các nội dung tuyên truyền phát trong chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đảng các cấp” với thời lượng từ 7 đến 10 phút. Đến nay đã có 16 chuyên mục được phát trên sóng của Đài truyền thanh thành phố.

Những nội dung chính được tập trung tuyên truyền là: Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 182 ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII; Kế hoạch số 154 ngày 19/11/2019 của Thành ủy Ninh Bình về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX...

Bên cạnh đó, Đài đã tuyên truyền hàng chục tin, bài với nội dung phản ánh Đại hội các chi bộ cơ sở; công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ phường Phúc Thành; công tác chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Canh Tý; tâm tư, tình cảm của nhân dân thành phố trước thềm Đại hội…”. - Đồng chí Lê Thúy, Phó trưởng Đài truyền thanh thành phố Ninh Bình cho biết.

Tìm hiểu thực tế trên địa bàn thành phố Ninh Bình cho thấy, công tác tuyên truyền thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực. Ông Phạm Văn Hòa, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 (phường Vân Giang) chia sẻ: Tôi cho rằng công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp của thành phố thời gian qua là khá toàn diện, sinh động, phong phú, đảm bảo tính định hướng chính trị, kịp thời, có trọng tâm. Cũng nhờ công tác tuyên truyền mà các đảng viên trong Chi bộ Tổ dân phố 5 đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức thành công đại hội chi bộ...

Theo đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, để việc tuyên truyền được tiến hành sâu rộng, hiệu quả, Tiểu ban đã sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia thành 4 đợt: Đợt thứ nhất từ tháng 12/2019 đến trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX 15 ngày; đợt thứ hai từ trước thời điểm khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX 15 ngày đến sau khi bế mạc Đại hội 5 ngày; đợt thứ ba từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; đợt thứ tư sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng bộ, nhân dân thành phố Ninh Bình nói riêng; tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các kỳ đại hội và những bài học kinh nghiệm của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là ý kiến góp ý của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt các cấp đã nghỉ hưu, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức...

Chú trọng tuyên truyền thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, của tỉnh, của đất nước trong nhiệm kỳ qua, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tuyên truyền đậm nét những kết quả và kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm ở chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; đại hội điểm của Đảng bộ phường Phúc Thành...

“Điểm đặc biệt trong công tác tuyên truyền của thành phố Ninh Bình là thành phố tổ chức 4 đợt tuyên truyền; do thành phố xác định là đô thị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh nên công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, phải tương xứng để tạo “điểm nhấn” không chỉ cho thành phố mà còn cho cả tỉnh”. - Đồng chí Đào ánh Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết. Cùng với Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ XX, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ nỗ lực để làm tốt công tác tuyên truyền, qua đó góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Xuân Trường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền
Di tích lịch sử văn hóa đền Đồng Bến
“Dục Thúy Sơn”- ngọn núi mang trên mình nhiều áng văn thơ cổ
Mùa chim di trú trên "bức tranh thủy mặc" ở đầm Vân Long

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả