Nông nghiệp- Nông thôn Thứ ba, 09/10/2018 17:22

Thành lập HTX Dịch vụ Thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Tường

Chiều 9/10, các sáng lập viên đã tổ chức thành lập HTX Dịch vụ Thương mại và Nuôi trồng thủy sản Gia Tường; đồng thời tổ chức Đại hội thành viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại hội.

HTX Dịch vụ Thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Tường có 25 thành viên, với số vốn điều lệ 950 triệu đồng với 8 ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính, gồm: Chăn gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; trồng cây nông nghiệp, công nghiệp; các hoạt động dịch vụ có liên quan đến nuôi trồng, tiêu thụ thủy sản và nông nghiệp...

Hội nghị đã công bố và thông qua điều lệ cũng như phương án sản xuất, kinh doanh; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và ban kiểm soát của HTX.

HTX Dịch vụ Thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Tường đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của HTX sẽ tiếp tục làm tốt các khâu sản xuất, kinh doanh sản phẩm đầu vào, liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra, tìm kiếm thị trường ổn định phục vụ thành viên; đồng thời tích cực, chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập; qua đó góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thái Học - Minh Đường

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả