Nông nghiệp- Nông thôn Thứ sáu, 29/06/2018 09:01

Tăng sức hút từ chương trình khuyến công

Những năm gần đây, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống xã hội ở nông thôn.

Các lớp đào tạo nghề luôn cần thiết đối với người dân. Ảnh: PV
Các lớp đào tạo nghề luôn cần thiết đối với người dân. Ảnh: PV

Năm 2018, Bộ Công thương và HĐND tỉnh đã thông qua tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình khuyến công của tỉnh là 4.045 triệu đồng, hỗ trợ cho 38 đề án, trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia 200 triệu đồng, hỗ trợ thực hiện 1 đề án; kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương giao thực hiện 3.845 triệu đồng, hỗ trợ cho 37 đề án. Cụ thể, đối với kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 với kinh phí thực hiện hỗ trợ là 200 triệu đồng hỗ trợ cho đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đá ốp lát. Đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với đơn vị thụ hưởng (Công ty TNHH đá Thăng Long) ký hợp đồng thực hiện đề án và báo cáo tiến độ thực hiện đề án.

Đối với kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2018 phê duyệt hỗ trợ cho 37 đề án của 27 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với kinh phí là 3.845 triệu đồng. Trong đó 1 đề án tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khởi sự doanh nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng; 20 đề án hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn với kinh phí hỗ trợ là 2.120 triệu đồng, tập trung chủ yếu là đầu tư nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị sản xuất; 2 đề án hỗ trợ sản xuất sạch hơn với kinh phí hỗ trợ là 360 triệu đồng; 2 đề án phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với kinh phí hỗ trợ 195 triệu đồng; 5 đề án hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin với kinh phí hỗ trợ là 510 triệu đồng ; 2 đề án hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp với kinh phí hỗ trợ 366 triệu đồng; 2 đề án nâng cao năng lực quản lý và năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng ; 3 đề án về phát triển nghề, làng nghề, nghệ nhân với kinh phí hỗ trợ 134 triệu đồng.

Để triển khai thực hiện các đề án, ngay từ đầu năm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế các huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2018. Với dự toán kinh phí được Nhà nước duyệt năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại gửi thông báo cho các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công để xây dựng đề án và kế hoạch thực hiện đề án. Trong quá trình triển khai đề án, Trung tâm cùng với Sở Công thương hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra quá trình thực hiện đề án để có cơ sở cấp ứng kịp thời cho các đơn vị thụ hưởng.

6 tháng đầu năm, có 25 đề án đã có báo cáo tiến độ và triển khai đề án được trên 70% khối lượng công việc. Còn lại 12 đề án đang tiếp tục triển khai. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đang hoàn thiện để cấp ứng hết cho các đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước, tập trung chủ yếu vào các đề án của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các địa phương nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò công tác khuyến công trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Có thể nói, với việc chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch sát với thực tế cơ sở, tập trung cao cho các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh..., hoạt động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong xây dựng và phát huy các sản phẩm công nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Nguyễn Thơm

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô
Lễ hội hoa xuân tại Thung lũng hoa Bái Đính
Ninh Bình rộn ràng sắc xuân

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả