An ninh Thứ tư, 08/08/2018 09:43

Tăng cường tuyên truyền về việc phòng, chống cháy nổ

Ngày 1/8/2018, UBND tỉnh đã có Văn bản số 305/UBND - VP7 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để chỉ đạo về việc tăng cường tuyên truyền việc phòng, chống cháy nổ. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về việc phòng, chống cháy nổ, nhất là việc sử dụng điện để tránh chập, cháy.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy nổ.

Đặc biệt chú trọng việc sử dụng an toàn điện trên địa bàn toàn tỉnh để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại và hậu quả do cháy nổ gây ra.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn đối với các hộ gia đình, các khu dân cư thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; xây dựng củng cố, kiện toàn và trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC - CNCH  và làm tốt công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng tại các xã, phường, thị trấn.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá
Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê
Trảy hội, du xuân miền đất Cố đô

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả