Xây dựng Đảng Thứ tư, 06/12/2017 18:48

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Toàn tỉnh hiện có trên 50.000 cựu chiến binh, trên 28.000 cựu quân nhân , tỷ lệ hội viên tham gia Hội đạt tỷ lệ 96%. Cựu chiến binh trong tỉnh hầu hết là những người đã trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được tôi luyện qua các cuộc đấu tranh cách mạng. Trở về địa phương, đại đa số cựu chiến binh giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy hiệu quả bản chất “bộ đội cụ Hồ”. 15 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ c ủa Bộ Chính trị khóa IX về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh các cấp hoạt động hiệu quả. Qua đó góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Mô hình trồng bưởi của CCB xã Phú Sơn (Nho Quan). Ảnh Thế Minh
Mô hình trồng bưởi của CCB xã Phú Sơn (Nho Quan). Ảnh Thế Minh

Ban thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB, nhất là công tác chính trị, định hướng tư tưởng cho hoạt động của Hội, của cán bộ, hội viên. Đã tập trung lãnh đạo việc củng cố tổ chức và cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ chốt thông qua việc trực tiếp lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp, giới thiệu đảng viên giữ cương vị chủ chốt của Hội, tạo điều kiện cho Hội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ. Thường xuyên định hướng các cấp Hội hoạt động tập trung vào việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục truyền thống…

 Trong đó có việc lãnh đạo củng cố và thành lập Hội CCB, các ban liên lạc Cựu quân nhân trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đến năm 2020 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, các cấp chính quyền trong tỉnh đã từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB hoạt động. Chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CCB.

Đến nay đã có gần 20.000 người được hưởng chế độ thường xuyên và chế độ một lần. Triển khai thực hiện tốt các chính sách cho nạn nhân chất độc da cam, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… Đồng thời, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để Hội CCB vay vốn tham gia phát triển kinh tế, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB các cấp. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” đã được các cấp Hội cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả: Các cấp Hội đã phối hợp với các ngân hàng tín chấp, ủy thác cho hội viên vay đến nay là 1.957 tỷ đồng phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. qua đó giúp cho trên 1.000 hộ hội viên thoát nghèo, số hộ CCB sản xuất, kinh doanh giỏi tăng, hiện có 3.533 hộ hội viên CCB đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, số hộ khá, giàu đạt trên 66%.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động được 13.175 hộ CCB hiến 462.063m2 đất, đóng góp 104.397 ngày công, ủng hộ 25,76 tỷ đồng…Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vưng mạnh, cán bộ, hội viên CCB đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật.

Hiện nay, có 7.203 hội viên CCB giữ các chức vụ trong tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp Hội cũng tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia có uy tín, trách nhiệm trong việc giải quyết các vụ việc nổi cộm, khiếu kiện ở cơ sở…

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thực hiện có kết quả việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với giáo dục, động viên CCB rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “bộ đội cụ Hồ”. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Đoàn, tổ chức các hoạt động kết nghĩa với tổ chức Đoàn, hội viên là đoàn viên danh dự, nói chuyện truyền thống, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Hội CCB các cấp thường xuyên phối hợp với ngành Quân sự tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, vận động thanh niên đi khám tuyển và lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Phối hợp với ngành Công an tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội…góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Với sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực không ngừng của Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai các phong trào, các hoạt động, 15 năm qua việc củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội có sự chuyển biến: năm 2002 có 157 cơ sở Hội, đến năm 2017 có 208 cơ sở Hội, 1.7677 chi hội; kết nạp được 20.962 hội viên mới, đưa tỷ lệ tập hợp hội viên từ 84% năm 2002 tăng lên 96% năm 2017. Hàng năm, số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng: năm 2002 là 89%, đến năm 2016 là 95%.

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả