Giáo dục Thứ tư, 24/01/2018 08:50

Tăng cường quản lý, khai thác các tủ sách pháp luật

Năm 2017, công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm thực hiện tốt. Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các địa phương, sở, ngành nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Các sở, ban, ngành, địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số lượng tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương; số lượng đầu sách pháp luật hiện có và số lượng đầu sách được bổ sung trong năm.

Một số địa phương như huyện Hoa Lư, Yên Mô, thành phố Ninh Bình đã xây dựng được tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố. Thành  phố Tam Điệp, huyện Yên Mô đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn xây dựng Quy chế tủ sách pháp luật để việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật đi vào nề nếp, thực hiện luân chuyển sách giữa các tủ sách pháp luật.

Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 855 tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị, với 95.013 đầu sách pháp luật. Ngoài ra, còn có 136 tủ sách pháp luật của Hội Phụ nữ, 338 tủ sách của Tỉnh đoàn và Đoàn cơ sở.

Trong năm, Sở Tư pháp đã trang bị bổ sung 2.610 đầu sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật 145 xã, phường, thị trấn, mỗi tủ sách pháp luật có 18 đầu sách; cấp phát 2.175 cuốn Bản tin Tư pháp cho các tủ sách pháp luật.

Ngoài việc nhận cấp phát bổ sung đầu sách pháp luật hàng năm của Sở Tư pháp, một số địa phương như huyện Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư đã tự trang bị bổ sung đầu sách pháp luật cho tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thu hút hàng nghìn người đến tra cứu, tìm hiểu.

Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật thời gian qua vẫn còn một số hạn chế đó là: Đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nhưng do kiêm nhiệm nhiều công việc nên thời gian quan tâm đến việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật còn nhiều hạn chế và chưa thường xuyên.

Công tác quản lý, thống kê, rà soát, khai thác tủ sách pháp luật chưa chặt chẽ, khoa học; vị trí đặt tủ sách pháp luật ở một số xã chưa thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến tìm hiểu, mượn sách báo ở tủ sách pháp luật; số lượng đầu sách mặc dù vẫn được bổ sung hàng năm nhưng vẫn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Kinh phí được cấp cho tủ sách pháp luật còn ít, trong khi đó nguồn xã hội hóa cho công tác này chưa được thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả các tủ sách pháp luật, Sở Tư pháp có kế hoạch chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các sở, ngành tăng cường bố trí cán bộ để quản lý, khai thác các tủ sách pháp luật. Chỉ đạo áp dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, khai thác các tủ sách pháp luật. Đặt các tủ sách pháp luật ở nơi thuận tiện nhất cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đến đọc, tìm hiểu và tham khảo.

Tăng cường bổ sung các loại sách pháp luật. Chú trọng bổ sung tài liệu, các văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật như: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, dân chủ cơ sở; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở cho các tủ sách pháp luật.

Quản lý và khai thác tốt các tủ sách pháp luật. Làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, sử dụng các tủ sách pháp luật. Xây dựng các tủ sách pháp luật nhằm thực hiện nhiệm vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả