An ninh Thứ sáu, 30/11/2018 08:38

Tăng cường phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Theo số liệu thống kê của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.845 người nghiện ma túy ngoài xã hội, có 3 tuyến, 1 khu vực và 6 điểm phức tạp về ma túy, 138/145 xã, phường, thị trấn có người ma túy. Các huyện, thành phố có 759 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm gồm: 510 cơ sở kinh doanh lưu trú, 236 cơ sở kinh doanh karaoke, 1 vũ trường, 12 cơ sở massage. Toàn tỉnh có 1.181 người nhiễm HIV đang được điều trị ARV, trong đó có 1.139 người lớn và 42 trẻ em.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã được Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh và các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trên địa bàn tỉnh không xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT. Công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT được tăng cường gắn với việc phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào xã, phường, thị trấn lành mạnh, không tệ nạn xã hội; hỗ trợ tốt người bệnh, người mắc tệ nạn xã hội tiếp cận các dịch vụ trợ giúp, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tình hình tội phạm ma túy đã được kiềm chế nhưng chưa bền vững, số người nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng “ đá” và các loại ma túy mới có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ người tái nghiện còn ở mức cao.

Việc xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy mới chỉ dừng lại ở việc kiềm chế mức độ phức tạp của tình hình. Nhiều đối tượng vào cơ sở cai nghiện trong thời gian gần đây thường sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo thanh, ảo giác, loạn thần không kiểm soát được hành vi và thường là đối tượng có tiền án, tiền sự, gây khó khăn cho việc quản lý học viên cai nghiện bắt buộc.

Việc thực hiện chương trình Methadone chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ giao… Nguyên nhân của những tồn tại trên là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy của một bộ phận người dân chưa cao; tinh thần tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật còn hạn chế. Mặt khác, tâm lý phân biệt đối xử với người nghiện ma túy vẫn còn phổ biến. Số người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tuy không lớn, song thường xuyên đi làm xa, không có mặt ở địa phương, do đó khó khăn trong việc theo dõi, nắm, thu thập thông tin về đối tượng…

Để tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Thường xuyên tổ chức trao đổi, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Thực hiện tốt chương trình an toàn truyền máu, các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy; chủ động rà soát, xét nghiệm triệt để số người nghiện ma túy đang ở ngoài xã hội, người nghi nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy để củng cố lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo quy định…, từ đó hạn chế tới mức thấp nhất việc phát sinh người nghiện mới và giảm tỷ lệ tái nghiện ma  túy tại địa phương.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương
Mùa hoa gọi tháng tư về…

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả