An ninh Thứ tư, 17/04/2019 08:31

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư

Trước tình hình cháy nổ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi gây thiệt hại khá lớn cho xã hội, ngày 5/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở khu dân cư. Đây là việc hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư với mục tiêu đề ra là tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước và của tỉnh về công tác PCCC và CNCH ở khu dân cư.

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị cơ sở, hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC tại khu dân cư, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy lớn xảy ra tại các khu dân cư. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC và CNCH.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương thực hiện. Theo đó, Công an tỉnh chủ động điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, đánh giá phân tích mức độ nguy hiểm cháy nổ của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân; làm tốt việc quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư theo đúng các quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm quy định về PCCC.

Thường xuyên đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC. Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình hiện nay.

Hướng dẫn các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng; tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ về PCCC; trang bị phương tiện, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chủ động phòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố; ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất các giải pháp PCCC trong phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng khu dân cư, chỉnh trang đô thị, xây dựng các công trình nguy hiểm cháy nổ…

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư theo đúng các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định về phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở PCCC của tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy nổ; hướng dẫn các biện pháp an toàn về PCCC; kỹ năng cứu người, thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; phát động toàn dân tham gia PCCC...

UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư. Khi xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ, tổ chức lực lượng chữa cháy và CNCH kịp thời, khắc phục nhanh hậu quả xảy ra. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn  thực hiện các biện pháp an toàn  PCCC tại khu dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, loại hình nhà ống mặt phố, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra cho đông đảo nhân dân.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại khu dân cư; xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng; đảm bảo chế độ phụ cấp, phương  tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH cho lực lượng PCCC.

Trong quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô  thị phải có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy nổ; điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và CNCH.

Trong cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề, nhà ở liên kết với mặt phố, đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Rà soát quy hoạch làng nghề truyền thống theo mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn về PCCC và bảo vệ môi trường.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả