Giáo dục Thứ năm, 05/04/2018 07:49

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 28/3, UBND tỉnh đã có quyết định ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát đề ra là, thông qua triển khai thực hiện Đề án, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong thanh, thiếu niên, đưa công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững. Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên. Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, miền núi, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân…) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn. Phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn, giảm từ 10 đến 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

Đề án đặt ra một số nhóm nhiệm vụ và giao Sở Tư pháp chủ trì phối kết hợp với các huyện, thành phố, các sở, ngành tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đánh giá kết quả, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên. Các cơ quan tuyên truyền phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên tự do, sinh sống lao động tại địa bàn cư trú, thanh, thiếu niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang. Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan thực hiện PBGDPL cho thanh niên là báo cáo viên pháp luật, cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo; thanh, thiếu niên gắn với Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù, khuyết tật, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân mua, bán người, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng..

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, chương trình đối thoại trao đổi, góp ý kiến dự thảo chính sách, pháp luật, huy động thanh, thiếu niên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên. Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả