Trợ giúp pháp lý Thứ năm, 22/08/2019 08:38

Tăng cường công tác thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Hiện nay, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố và phát triển ở 100% thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.678 tổ hòa giải/1.673 thôn, xóm, tổ dân phố, với 10.580 hòa giải viên.

Trong 5 năm gần đây, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 5.450 vụ việc để hòa giải và đã hòa giải thành 4.630 vụ việc, đạt 85%. Hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả cao. Các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải kịp thời các tranh chấp mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Thông qua hoạt động của hòa giải đã góp phần hình thành trong nhân dân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong những năm qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở và một bộ phận nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hòa giải ở cơ sở chưa sâu sắc, đầy đủ; từ đó thiếu sự quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất cho công tác hòa giải.

Đội ngũ hòa giải viên tuy đông nhưng nhiều hòa giải viên còn hạn chế về kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải. Một bộ phận hòa giải viên chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Đội ngũ cán bộ Tư pháp thực hiện quản lý, theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm nên việc đầu tư thời gian để kiểm tra, đôn đốc hoạt động hòa giải chưa thường xuyên.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số cán bộ Tư pháp cơ sở còn hạn chế, dẫn đến ở một số cơ sở hiệu quả hoạt động hòa giải chưa cao. Kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở còn hạn chế. Việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên chưa thường xuyên, liên tục…

Hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường; trong xã hội xuất hiện nhiều mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải; cung cấp tài liệu, pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên.

Chú trọng kiện toàn tổ chức các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên. Tích cực vận động, bổ sung các luật gia, luật sư, thẩm phán, điều tra viên, chấp hành viên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh tham gia vào các tổ hòa giải. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ kinh phí và các nguồn lực khác cho công tác hòa giải ở cơ sở theo đúng các quy định của pháp luật.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa lau trắng Tràng An
Huyền ảo Bái Đính về đêm
Vườn hoa Yên Sơn- địa chỉ chụp ảnh “check in” mới của giới trẻ
Sân Golf Hoàng Gia – điểm đến hấp dẫn

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả