An ninh Thứ tư, 26/07/2017 08:36

Tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, việc mua, bán, vận chuyển ma túy tổng hợp tăng, nhất là trong thanh, thiếu niên và học sinh, gây bức xúc trong xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức  của các cấp ủy, chính quyền và người dân về sử dụng ma túy, nghiện ma túy chưa đầy đủ, thống nhất; trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đề cao.

Công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện bắt buộc còn gặp khó khăn vướng mắc; công tác tổ chức lao động sản xuất, đào tạo dạy nghề, hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện còn nhiều hạn chế, tỷ lệ tái nghiện cao…

Để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo, ngày 14/7/2017 UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó,  UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng của cơ quan thường trực về phòng, chống ma túy, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, hướng dẫn việc triển khai và thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống và cai nghiện ma túy. Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về người sử dụng ma túy. Tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các giải pháp, đánh mạnh, đánh trúng các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư và trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng mô hình cai nghiện, quản lý và thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Chỉ đạo, hướng dân Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các cơ sở cai nghiện triển khai có hiệu quả chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục học viên trong cơ sở cai nghiện. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phòng, chống ma túy. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt việc quản lý giáo dục học sinh, sinh viên. Hội Phụ nữ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội, duy trì sinh hoạt các mô hình CLB phòng, chống tội phạm, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng thêm các CLB phòng, chống tội phạm. Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong cán bộ công nhân, viên chức và người lao động.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội CCB tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các thành viên phát động cán bộ, hội viên phát huy vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phát hiện người nghiện mới, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy, quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện…, góp phần tích cực tham gia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các khu dân cư không có tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội.

UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành khác, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tăng cường phòng, chống và cai nghiện ma túy theo chỉ đạo và hướng dẫn của Công an tỉnh.

Trần Mạnh Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả