Đời sống Thứ năm, 01/03/2018 08:38

Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm

Ngày 13/2/2018, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2018.

Mục tiêu đề ra là: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống mại dâm tới các cấp, các ngành; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội, góp phần giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

Chỉ tiêu đặt ra, phấn đấu trong năm 2018 mỗi xã, phường tổ chức được 1 hình thức tuyên truyền và duy trì thường xuyên; 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động. 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong phòng, chống mại dâm.

Nhiệm vụ đặt ra là: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống  mại dâm. Huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền  giáo dục về phòng, chống mại dâm. Tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm. Làm tốt việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, xử lý nghiêm các tội phạm liên quan đến mại dâm. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động can thiệp giảm tác hại về  HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa giảm tình trạng bạo lực trong phòng, chống mại dâm.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong phòng, chống mại dâm. Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố.

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phân công nhiệm vụ cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tốt kế hoạch phòng, chống mại dâm.

Làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống mại dâm. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm.

Thực hiện tốt việc quản lý an ninh trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến mại dâm. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, có kế hoạch để xóa bỏ tệ nạn mại dâm.

Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm sát viên, thẩm phán trong việc thực hiện pháp luật về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ thống kê số liệu về phòng, chống mại dâm. ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống mại dâm.

Trần Dũng

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình
Thạch Kinh chùa Nhất trụ - Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Ninh Bình
Sân golf Tràng An

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả