Chính trị Thứ ba, 19/05/2020 21:05

Sức lan tỏa từ Chỉ thị 05

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, tình cảm và hành động, hăng hái tham gia lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, vững mạnh; năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên… là một minh chứng cho những việc làm theo lời Bác ở Ninh Bình.

Trung tá Bùi Minh Thám vận hành “Bộ điều khiển mục tiêu ẩn hiện ban ngày và ban đêm” - Sáng kiến đạt giải Nhì toàn quân năm 2016.
Trung tá Bùi Minh Thám vận hành “Bộ điều khiển mục tiêu ẩn hiện ban ngày và ban đêm” - Sáng kiến đạt giải Nhì toàn quân năm 2016.

Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, xác định các khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; xác định các chủ đề công tác hàng năm để chỉ đạo thực hiện, với nội dung chính xuyên suốt đó là đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lựa chọn một số khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo ra chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, bức xúc ngay từ cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội; duy trì thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần...

Trên cơ sở nội dung khâu đột phá của tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xác định rõ những nội dung đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu thực tế của địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Yên Khánh là một trong những địa phương có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05.

Chia sẻ về những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Phan Thành Công, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh cho biết: Huyện Yên Khánh xác định 3 khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là: nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, trách nhiệm đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì dân”; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá. “Lựa chọn và triển khai có hiệu quả 3 khâu đột phá đã là một trong những yếu tố quan trọng để huyện đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”- đồng chí Phan Thành Công khẳng định.

Tạo những chuyển biến tích cực

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 cho thấy, việc lựa chọn khâu đột phá nói trên đã sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phương châm “nêu gương” được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chất lượng thực thi công vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 90%.

Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm. Cũng từ đó mà các vấn đề được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm như: Công tác vệ sinh môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; nghiêm túc thực hành tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, tiếp khách, xăng xe, xây dựng ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào chung của tỉnh, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù”. Qua 4 năm thực hiện, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, góp phần giúp 34/56 xã đặc thù đạt chuẩn nông thôn mới.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh triển khai và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, góp phần thực hiện vấn đề an sinh xã hội như: Xây nhà cho người nghèo, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phong trào hiến máu tình nguyện; tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”; hiến máu nhân đạo; thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đặc biệt, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến tháng 3/2020, toàn tỉnh có 2 huyện và 101/116 xã về đích xây dựng nông thôn mới (đạt 85%); 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 32 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, diện mạo nông thôn và đời sống của nông dân trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đi vào nền nếp, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đây chính là những tấm gương sáng để mọi người noi theo, cùng có những hành động, việc làm thiết thực góp phần đưa phong trào học và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu và lan tỏa trong đời sống xã hội.

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả