Xây dựng Đảng Thứ bảy, 12/01/2019 12:50

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn huyện Yên Khánh

Thời gian qua việc triển khai Chỉ thị 05 ở các cấp công đoàn huyện Yên Khánh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

LĐLĐ huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp công đoàn, nhất là người đứng đầu. Bám sát nội dung, công tác tuyên truyền của cấp uỷ Đảng và định hướng công tác tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn huyện đã thường xuyên đổi mới và đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề… Hàng năm, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn các tổ chức công đoàn trực thuộc triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thi đua vì sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp... bằng các cam kết, việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể.

Kết quả “làm theo” được thể hiện rõ nét khi đã có tới đã có 456 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được đăng ký thực hiện và 5 công trình sản phẩm chào mừng thành công đại hội công đoàn các cấp, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn. Các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã tham gia, phối hợp với chủ sử dụng lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua tăng năng suất lao động, góp phần ổn định sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong huyện đã tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực thi đua, đóng góp trách nhiệm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng trên cơ sở nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng NTM, nghiên cứu mô hình chăn nuôi hiệu quả, trồng giống lúa chất lượng cao… để nhân dân cùng thực hiện có hiệu quả.

Năm vừa qua, phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển cũng đã có nhiều kết quả nổi bật. Các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp, đề xuất với chính quyền, chuyên môn bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luyện tay nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm toàn huyện có 1.536 CNVCLĐ (chiếm 16,7%), trong đó có 1.235 nữ CNVCLĐ đang theo học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng tay nghề.

Đặc biệt, việc học và làm theo Bác được gắn với triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”. LĐLĐ huyện phối hợp với phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện cuộc vận động tại các công đoàn cơ sở khối UBND xã, thị trấn và UBND huyện; đồng thời nhân rộng mô hình điểm tại các CĐCS khối xã, thị trấn. Qua đó đã góp phần đưa huyện Yên Khánh xếp thứ 2/8 huyện, thành phố về cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra việc thực hiện cuộc vận động cũng đã mang lại nhiều kết quả nổi bật khác, trong đó, 100% cán bộ công chức khối cơ quan quản lý nhà nước đã có đăng ký thực hiện các nội dung, các đơn vị có quy chế phân công rõ người, rõ việc; một số phòng ban có sơ đồ hướng dẫn liên hệ công tác đặc biệt là bộ phận một cửa các xã, thị trấn và UBND huyện. 100% cán bộ công chức kê khai công việc hàng tuần, hàng tháng, thủ tục giải quyết công việc tại bộ phận một cửa đảm bảo theo đúng thời gian quy định…

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều đoàn viên công đoàn, nhiều CĐCS có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Đào Duy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả