Thời sự Thứ tư, 07/02/2018 19:05

Sơ kết việc thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

Chiều 7/2, hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất đánh giá: Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 28-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020, sau gần 2 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai; sơ kết, tổng kết kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên đã được chủ động, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TU “về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”; duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020...

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở và đảng viên tiếp tục được chỉ đạo thực hiện nền nếp, chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ được chỉ đạo thực hiện bảo đảm kịp thời, khách quan, đúng quy trình, quy định; Đồng thời đã tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; chỉ đạo có hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2020.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng đã tích cực tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh. Thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới và đến năm 2020, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, Bộ phận Thường trực giúp việc, các cơ quan, đơn vị có liên quan bám sát Kế hoạch số 27-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng sau: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị TƯ 6 (khóa XII). Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140 nhằm tạo đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị; giúp các xã đặc thù sớm vươn lên ngang bằng với các xã khác trong tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động ở khu dân cư. Phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội và tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Xuân Trường- Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mùa cói Kim Sơn
Đền thờ Trương Hán Siêu uy nghiêm dưới chân núi Dục Thúy
Điểm du lịch Chùa Vàng
Cúc họa mi “rung rinh” phố phường Ninh Bình

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả