Xây dựng Đảng Thứ sáu, 14/07/2017 15:16

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Minh.
Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: Thế Minh.

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo kế hoạch, đạt được kết quả khá toàn diện: triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trung ương, của Tỉnh ủy.

Trong đó có việc thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù; Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020"; tham mưu thực hiện tốt việc kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, nhận xét, đánh giá và quy hoạch cán bộ; tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, 4 theo quy định.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ đảm bảo đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã phát biểu làm rõ kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nêu ra những tồn tại, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Đức Lộc, TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung:

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy: hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 cấp tỉnh; tập trung tham mưu để ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện việc ký cam kết và lấy phiếu đánh giá đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có cán bộ diện BTV, Thường trực Tỉnh ủy quản lý; tham mưu cho cấp ủy tổng kết việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Sơ kết thí điểm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tại  2 đơn vị thành phố Ninh Bình và huyện Yên Khánh; gửi MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp đề án thi tuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đối với Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: tính toán phương thức bồi dưỡng đối với đảng viên mới kết nạp ở các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tiễn; việc giải quyết chế độ, chính sách của bí thư chi bộ kiêm nhiệm và việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ kiêm nhiệm phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến; đối với việc cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, cần có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bộ phận đào tạo sẽ tập hợp, làm việc với Trường Chính trị và trả lời các đơn vị...

Bùi Diệu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả