Thời sự Thứ hai, 08/10/2018 15:47

Sở Kế hoạch và Đầu tư diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ

Ngày 8/10, ngay sau khi khai mạc diễn tập KVPT tỉnh, Ban chấp hành đảng bộ, Ban Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc diễn tập đảm bảo tác chiến phòng thủ của sở với đề mục: “Ban chấp hành đảng bộ, Ban Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo chuyển hoạt động của ngành từ thời bình sang thời chiến, điều chỉnh kế hoạch và thực hành đảm bảo cho tác chiến phòng thủ”.

 Hội nghị đảng ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của sở vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Hội nghị đảng ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của sở vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1 ngày với 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Theo đó, sở đã tiến hành thực hiện các nội dung: Hội nghị đảng ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của sở vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban giám đốc triển khai kế hoạch đảm bảo tác chiến phòng thủ của sở cho các phòng, đơn vị; hội nghị Ban giám đốc thông qua kế hoạch đảm bảo tác chiến phòng thủ cho các phòng, đơn vị.

Cuộc diễn tập đã đảm bảo hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc sở; khả năng tham mưu của các phòng, đơn vị trong chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, góp phần xây dựng KVPT tỉnh vững chắc.

Thùy Phương- Anh Tuấn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả