Thời sự Chủ nhật, 19/05/2019 21:40

Quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 34 ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959- 2019), huyện Yên Mô đã phát động đợt thi đua cao điểm. Từ nhiều ngày qua, các cấp, ngành trong huyện đã và đang dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, tạo động lực quan trọng để Yên Mô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Để hiểu hơn về đợt thi đua cao điểm này, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Trọng Thứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mô. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Xin đồng chí cho biết mục đích của đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959- 2019)?

Đ/c Vũ Trọng Thứ: Mục đích chính của đợt thi đua cao điểm là nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi, những lời căn dặn ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc; về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tình cảm sâu nặng của Người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình. Từ đó tạo nên những chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019) và 25 năm tái lập huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

PV: Các nội dung chính của đợt thi đua là gì thưa đồng chí?

Đ/c Vũ Trọng Thứ: Đây là đợt thi đua đặc biệt và được huyện xác định thời gian xuyên suốt trong năm 2019 và phải được sự tập trung chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. Theo đó, nội dung thi đua tập trung vào các lĩnh vực như: Thi đua thực hiện các nội dung nêu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung những Lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thay mặt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/09/1969. Trọng tâm là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Với niềm tự hào của người dân Ninh Bình nói chung, người dân Yên Mô nói riêng khi vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ về thăm, trong đợt thi đua cao điểm này, huyện Yên Mô tập trung thi đua thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm và động viên nhân dân Ninh Bình chống hạn (15/3/1959) và khi Người về dự Hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân 1959 - 1960 (ngày 18/10/1959). Trọng tâm là tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên những thay đổi rõ nét về diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xứng đáng với niềm tin và sự mong mỏi của Bác khi về thăm Ninh Bình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội gắn với nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, nếp sống văn hóa ở cơ sở. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước. Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

PV: Đến thời điểm này, phong trào thi đua đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Vũ Trọng Thứ: Sau hơn 1 tháng phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959- 2019), các cấp, ngành, các địa phương trên địa bàn huyện đã có nhiều việc làm tích cực. Tiêu biểu như trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Việc tích tụ ruộng đất gắn với chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang thực hiện mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao được đại đa số nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong tháng 4, sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì, giá trị sản xuất trong tháng đạt 88,2 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 337,5 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Trong tháng, thu ngân sách trên địa bàn huyện có nhiều khả quan, đạt 9,97 tỷ đồng, lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước đạt 84,23 tỷ đồng, bằng 42,7% dự toán, tăng 61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với thi đua lao động, sản xuất, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đảm bảo. Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Trong tháng 4, toàn huyện đã tiếp nhận và thẩm định 77 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với người có công; tiếp nhận và giải quyết 137 hồ sơ bảo trợ xã hội và các hồ sơ đều được các cơ quan chức năng thẩm định, giải quyết, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu mong mỏi của nhân dân...

PV: Thời gian tới, phong trào thi đua của huyện tập trung những nhiệm vụ chủ yếu nào thưa đồng chí?

Đ/c Vũ Trọng Thứ: Đợt thi đua cao điểm lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019) và 25 năm tái lập huyện Yên Mô” được huyện phát động trong 8 tháng (Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2019) và chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 3/2019 đến ngày 19/5/2019, giai đoạn 2 từ ngày 20/5/2019 đến khi kết thúc đợt thi đua. Đến thời điểm này, đợt thi đua đã đi được một nửa chặng đường, trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt kế hoạch thi đua đã được xây dựng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đưa huyện Yên Mô trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2021, trước mắt tập trung chỉ đạo các xã Yên Thành, Khánh Dương, Khánh Thượng và Yên Mỹ hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện tích tụ ruộng đất, chuyển đổi diện tích ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang thực hiện các mô hình sản xuất mới, có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường liên kết trong trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, tiến đến khống chế và hoàn thành việc dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai và thực thi nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Yên Mô ngày càng giàu mạnh...

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Lan

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”
Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả