Đời sống Thứ hai, 28/08/2017 08:48

Qua 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh

10 năm qua, việc thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền và Hội phụ nữ các cấp quan tâm triển khai nghiêm túc. Do đó đã phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong tham gia quản lý Nhà nước, động viên phụ nữ đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của phụ nữ, cộng đồng về giới, bình đẳng giới.

Sau khi Luật Bình đẳng giới có hiệu lực thi hành, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến các nội dung của Luật đến lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đồng thời, thực hiện lồng ghép việc thực hiện chính sách, pháp luật bình đẳng giới trong kế hoạch hành động và chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị. Thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, đơn vị, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, tham mưu tổ chức các hoạt động. Với chức năng quản lý Nhà nước về bình đẳng giới ở địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện Luật.

 Đối với Hội Phụ nữ, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ tiêu thi đua có nội dung về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, chủ động phối hợp với Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp. Thực hiện Luật Bình đẳng giới, các cấp Hội đã đặc biệt quan tâm nâng cao công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân về luật pháp, chính sách và kiến thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, vị trí, vai trò, quyền của phụ nữ, các kiến thức về giới… 

Với nhiều cách tiếp cận phù hợp như: đối thoại trực tiếp, tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ… 10 năm qua Hội Phụ nữ tỉnh đã tổ chức được 35 lớp tập huấn cho gần 3.000 lượt cán bộ Hội chuyên trách các cấp và 458 lượt cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Nho Quan, Kim Sơn. 100% cơ sở Hội đã tổ chức truyền thông, thu hút trên 98.000 lượt người tham gia. Tổ chức 17 cuộc đối thoại trực tiếp với 2.600 cán bộ, hội viên phụ nữ của 45 xã, phường, thị trấn; các cấp Hội đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết 1.656 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tham gia hòa giải 2.713 vụ mâu thuẫn ở cơ sở… Với những cố gắng trên, các cấp Hội đã góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về bình đẳng giới, dần xóa bỏ tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, từng bước thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ.

Thực hiện các quy định của Luật, nhiều nội dung liên quan đến phụ nữ đã được thực hiện khá hiệu quả, đúng quy định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng. Trong 10 năm đã có hàng trăm lượt cán bộ phụ nữ các cấp được đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị. Hiện 22/24 cán bộ của tỉnh, 100% cán bộ cấp huyện và cơ sở là nữ; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Hội là nữ; 100% cán bộ phong trào của Hội tỉnh, 97,6% cán bộ Hội cấp huyện có trình độ đại học chuyên môn trở lên; 98,6% Chủ tịch Hội cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên… Bên cạnh đó, bám sát các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hội Phụ nữ tỉnh đã chủ động nghiên cứu, nắm tình hình tư tưởng hội viên, tìm hiểu nhu cầu của phụ nữ để chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách cho phụ nữ, tổ chức Hội, cán bộ Hội và cán bộ nữ. Tiêu biểu như các chính sách: hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế; hỗ trợ cán bộ nữ khi đi đào tạo từ trung cấp đến tiến sỹ khoa học; vay vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, phát triển kinh tế… Để các chính sách phát huy hiệu quả, Hội phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện còn chủ động đề xuất, phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện 15 chính sách liên quan đến gia đình, phụ nữ và cán bộ nữ. Sau giám sát, các cấp Hội đã kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ.

Một nội dung quan trọng được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm, chủ động thực hiện khá hiệu quả là công tác bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Do làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp nên đã góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và đại biểu HĐND các cấp của 2 nhiệm kỳ qua đều tăng so với các nhiệm kỳ trước đây (cấp tỉnh đạt 15,7%, tăng 4% so với nhiệm kỳ trước; cấp huyện đạt 20,1%, tăng 0,5%; cấp cơ sở đạt 18%, tăng 1,7%). Hiện số cán bộ nữ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có 26 đồng chí, tăng 17 người so với năm 2007; cấp huyện có 154 đồng chí, tăng 74 người so với năm 2012; có 120 nữ trưởng, phó phòng cấp sở, 150 nữ trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương. Đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo bài bản, tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, sâu sát, dân chủ trong lãnh đạo, quản lý. Hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được sự kỳ vọng và tin tưởng của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lý Nhân

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử
Xuân về trên làng hoa Ninh Phúc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả