Politics - Society Thứ tư, 03/04/2019 09:51

Photo exhibition highlights homeland’s seas and islands held in Ninh Binh

An artistic photo exhibition depicting Vietnam's seas and islands is taking place in Hoa Lu ancient capital, Ninh Binh province from April 2-7.

Delegates paricipates the exhibition.
Delegates paricipates the exhibition.

The event was jointly held by the Ninh Binh provincial Party Committee, the Party Central Committee's Commission for Information and Education, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, and the Vietnam Association of Photographic Artists.

Some 223 high quality art works that entered the final round of the contest “Homeland’s seas and islands” launched from June to November of 2018 are being displayed at the exhibition.

The photos, which are highly aesthetic, give visitors a deep impression of the beautiful homeland’s seas and islands as well as people living in these areas.

The event aims at promoting and introducingthe role, potentials and beauty of Vietnam’sseas and islands to people a home and abroad; contributing to aising Vietnamese people’s awareness of their responsibility for conserving the homeland’s seas and islands.

The exhibition will run until April 7.

Translated by Nguyen Thuy

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả