Y tế Thứ ba, 06/11/2018 18:25

Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết, từ đó chủ động phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu với Tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT. Đồng thời quán triệt, triển khai Nghị quyết và Luật BHXH, Luật Việc làm trong toàn ngành, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH.

Hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, trong đó quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN tới các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Đặc biệt, hàng năm, Sở đều tổ chức các buổi đối thoại chính sách với người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp để giới thiệu các chính sách, về quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người lao động đối với chính sách BHXH, BHTN, qua đó lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp và người lao động về pháp luật lao động. Kết quả đã nhận và trả lời, giải đáp hàng trăm ý kiến, kiến nghị về chính sách BHXH, BHTN.

Trong lĩnh vực BHXH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận để làm căn cứ trả lương cho người lao động; ký hợp đồng với người lao động và làm căn cứ để trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Nhờ đó, hầu hết các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động hàng tháng theo quy định; đồng thời lập thủ tục hồ sơ điều chỉnh tăng, giảm lao động, quỹ lương đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng theo quy định.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, hàng năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các KCN tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, BHXH, BHTN tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Trong đó quan tâm tiến hành kiểm tra đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng tiền BHXH, BHTN và những doanh nghiệp có đơn thư, khiếu nại của người lao động. Trong 5 năm, Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 176 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều vi phạm của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, BHXH, BHTN với các hành vi vi phạm chủ yếu là: Ký HĐLĐ mùa vụ dưới 3 tháng đối với công việc không mang tính chất mùa vụ để trốn đóng BHXH, BHTN; có doanh nghiệp còn chưa tham gia đóng BHXH cho người thuộc diện bắt buộc; nợ đọng tiền BHXH kéo dài; chậm chi trả tiền chế độ BHXH cho người lao động; không trả sổ BHXH cho người lao động khi người lao động nghỉ việc… Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 27 đơn vị có hành vi vi phạm về BHXH, BHTN; trong đó xử lý cảnh cáo 10 đơn vị, xử lý phạt tiền 17 đơn vị, tổng mức tiền phạt là trên 240 triệu đồng.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, ngành LĐ,TB&XH cũng nhận thấy còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đó là việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã thường xuyên, liên tục nhưng vẫn còn một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được thường xuyên, còn phó mặc cho ngành chuyên môn thực hiện. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT có lúc chưa thật hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo tốt quyền lợi cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách này trên địa bàn tỉnh. Trong đó tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng lao động để làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng như báo, đài địa phương nhằm phản ánh kịp thời tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, nhất là chính sách đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Triển khai, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao ý thức của người dân, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về lao động và bảo hiểm. Tăng cường hiệu quả trong việc giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý thu, kiểm tra ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động có hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN…

Mỹ Hạnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Mê mẩn ngắm danh thắng Tam Cốc trong mùa lúa xanh ngát
Linh thiêng Chùa, động Thiên Tôn
Đẹp nao lòng mùa cây thay lá
Lễ hội Báo bản làng Nộn Khê

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả