Thời sự Thứ tư, 15/03/2017 16:44

Phát huy vai trò gương mẫu của cấp uỷ và người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Ngày 15/3, tại Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hôi nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hôi nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gần 1 năm qua, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và các Nghị quyết của địa phương, đơn vị.

Năm 2016, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã chủ động triển khai bài bản, ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai kịp thời phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, việc học tập được triển khai thực hiện nghiêm túc, hình thức đa dạng, phong phú, phương pháp nhiều đổi mới và diện tác động lan toả mạnh mẽ tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, việc xây dựng kế hoạch làm theo được nhiều đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và lựa chọn các điểm đột phá, đưa ra nhiều giải pháp, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc cho nhân nhân, nhất là các vấn đề tồn đọng nhiều năm được nhân dân tin tưởng và đồng tình, ủng hộ cao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong tổ chức thực hiện, một số cấp uỷ, đơn vị chưa gắn học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch làm theo sát với từng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nội dung còn mang tính sao chép; việc gương mẫu, nêu gương ở một số địa phương đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, biểu hiện quan liêu xa dân, ngại tiếp xúc với nhân, lạm dụng chức quyền làm mất niềm tin của dân đối với Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá lại tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn các địa phương, đơn vị cũng như cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương không chỉ tuyên truyền “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị mà còn lan toả sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong gần 1 năm qua, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, cần phải đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc làm theo, coi trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, theo đó bên cạnh việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác, các tập thể, cá nhân ở mỗi cấp, mỗi ngành lựa chọn vấn đề trọng tâm, những khuyết điểm hạn chế của cơ quan, đơn vị mình để tập trung giải quyết, khắc phục.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, các địa phương, đơn vị cần phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ và người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả