Quốc phòng Thứ sáu, 21/09/2018 08:23

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”

Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”; phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới... Qua đó, thế trận biên phòng của tỉnh ta ngày càng được củng cố toàn diện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển của tỉnh. Nhân dịp sơ kết “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã trao đổi về những kết quả đã đạt được và nhiệm vụ thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” thời gian tới.

Đảng uỷ BĐBP tỉnh triển khai nghị quyết lãnh đạo công tác biên phòng quý III năm 2018. Ảnh: Quốc Việt
Đảng uỷ BĐBP tỉnh triển khai nghị quyết lãnh đạo công tác biên phòng quý III năm 2018. Ảnh: Quốc Việt

P.V: Được biết thời gian qua, BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được?

Đồng chí Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng: Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích quốc gia trên biển là chiến lược lâu dài, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện ý chí quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ý thức được rằng trong thời đại ngày nay, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc phải bằng sức mạnh toàn diện, lâu dài của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng sức mạnh của cộng đồng quốc tế.

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới biển. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về “Ngày Biên phòng toàn dân”... 

Trên cơ sở đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo công tác Biên phòng; UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Biển - đảo và đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thành viên chịu trách nhiệm từng lĩnh vực; chủ trì, phối hợp tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ và xử lý tình hình liên quan trên khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh.

Đặc biệt, để xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BQP, ngày 1/6/2010 về việc thành lập Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện, dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng của tỉnh Ninh Bình, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

P.V: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác biên phòng, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng: Trong những năm qua, quán triệt và triển khai Quyết định số 16/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển đã triển khai sâu rộng và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Thông qua thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đã có nhiều mô hình, với nhiều hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện phong phú, hấp dẫn, thu hút rộng rãi nhân dân và các lực lượng tham gia.

BĐBP tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Từ năm 2009 đến nay, đã tổ chức tuần tra được 2.121 lượt tổ/6.685 lượt CBCS tham gia, qua đó đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 186 vụ/302 đối tượng vi phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính 356 vụ/497 tổ chức, cá nhân vi phạm gần 1 tỷ đồng; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ra quyết định tịch thu tang vật, bán đấu giá 2.022,64 tấn than, 1.851 tấn quặng Cromite và quặng sắt, sung công quỹ Nhà nước 2.580.000.000 đồng.

Lực lượng BĐBP tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhiều mô hình có hiệu quả và mang tính nhân văn đã được triển khai như “Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Trạm quân - dân y kết hợp”, “Nâng bước em đến trường”, “Hãy làm sạch biển”... Các mô hình trên đã ghi đậm dấu ấn tình cảm trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Trong giai đoạn 2009 - 2019, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển; đã đầu tư hàng chục tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị BĐBP thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Thông qua kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã góp phần cải tạo dân sinh, nâng cao dân trí, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới biển, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

P.V: Để thực hiện có hiệu quả hơn “Ngày Biên phòng toàn dân”, theo đồng chí, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là gì?

Đồng chí Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng: Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có những biến đổi sâu sắc, phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” đối với nước ta. Công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo còn tiếp tục gay go, quyết liệt, phức tạp, hoạt động xâm phạm lãnh hải của tàu thuyền nước ngoài vẫn còn diễn biến khó lường.

Trên khu vực biên giới biển của tỉnh, tình hình an ninh chính trị và TTATXH được giữ vững và quản lý chặt chẽ, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tiềm ẩn, có thể gây phức tạp tình hình, như: buôn lậu, gian lận thương mại, tranh chấp ngư trường, mua bán, chuyển nhượng đất mặt nước trái phép, sử dụng xung điện, thuốc nổ khai thác thủy sản… Để phát huy hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, thời gian tới, BĐBP tỉnh cần phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm.

Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến 2020”; “Chiến lược Biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật và kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, chú trọng phổ biến tình hình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân, đối ngoại Biên phòng, thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế phối hợp giữa Tỉnh ủy Ninh Bình với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp giữa BĐBP tỉnh với MTTQ, các ngành, hội, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ biên giới, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng “Điểm sáng văn hoá trên tuyến biên giới biển” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển. Chủ động đấu tranh chống các hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động phá hoại, tuyên truyền phản động, gây rối, buôn lậu và gian lận thương mại, ma túy, cướp giật và các loại tội phạm khác. Thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Hàng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; làm tốt việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ biên giới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, các đối tượng có công trong sự nghiệp bảo vệ biên giới. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT sôi nổi, phong phú, làm cho “Ngày Biên phòng toàn dân” thực sự trở thành ngày hội đoàn kết quân dân, đoàn kết các ngành, các lực lượng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới Tổ quốc.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Ngọc Phan (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Thiên Hà- "dải ngân hà trong lòng núi"
Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên
Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả