An ninh Thứ tư, 04/10/2017 08:53

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, xứng đáng là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”

Công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) có một tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) là bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Anh Tuấn
Lực lượng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn tỉnh diễn tập phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Anh Tuấn

Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC, ngay trong giai đoạn đầu thành lập chính quyền, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước về công tác PCCC. Đến nay, hệ thống pháp luật về PCCC đã cơ bản được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta.

Tại Ninh Bình, tháng 3/1962, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh được thành lập, đầu tiên chỉ gồm một Tiểu đội chữa cháy chuyên nghiệp trực thuộc Ban Trị an Dân cảnh. Tháng 12/1964, thành lập Đội PCCC Hoa Lư, trực thuộc Ty Công an tỉnh Ninh Bình.

Tháng 12/1973, Phòng Cảnh sát PCCC (Phòng PTH57) trực thuộc Ty Công an Ninh Bình mới được thành lập. Ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, tuy quân số còn ít ỏi, phương tiện chiến đấu còn thô sơ nhưng các chiến sỹ cảnh sát PCCC đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác PCCC như: Tuyên truyền, vận động quần chúng PCCC, soạn thảo hướng dẫn nội quy PCCC, in ấn tài liệu điều lệnh PCCC nghĩa vụ để cấp phát cho các cụm dân cư, tổ chức cho nhân dân  học tập, thực hiện; củng cố xây dựng được 1.787 đội PCCC nghĩa vụ, gồm 24.017 người; tăng cường kiểm tra hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các địa bàn, nhà máy, xí nghiệp; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thường trực để khi có lệnh là lên đường chiến đấu, bảo vệ an toàn các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư, góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do giặc Mỹ gây ra.

Trong những năm tháng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ (1965-1972), lực lượng PCCC Ninh Bình đã anh dũng, kiên cường, không sợ hy sinh, gian khổ, với tinh thần sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Hàng trăm trận xuất quân đi chữa cháy dưới mưa bom, bão đạn của máy bay Mỹ, lực lượng Cảnh sát PCCC Ninh Bình đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, điển hình như các vụ chữa cháy tên lửa, chữa cháy kho xăng tại Đồng Giao, Tam Điệp... Với những thành tích đó, tháng 1/1967 Đội Cảnh sát PCCC Hoa Lư thuộc Ty Công an Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, từ sau khi tái lập tỉnh Ninh Bình (4/1992) đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Ninh Bình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Cảnh sát PCCC, đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành 64 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC tại địa phương.

Xây dựng và phổ biến 659 tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên Đài truyền hình, Báo Ninh Bình. Mở 1.197 lớp huấn luyện, tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng với 25.454 người tham gia. Vận động các cơ sở trọng điểm và nhân dân ký 19.812 cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC 36.910 lượt, phát hiện và hướng dẫn cơ sở khắc phục 21.460 thiếu sót, sơ hở trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Đồng thời, tổ chức tốt lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy 24/24 giờ trong ngày. Từ tháng 4/1992 đến tháng 9/2017 đã huy động lực lượng, phương tiện cứu chữa gần 500 vụ cháy xảy ra trên địa bàn đều đạt hiệu quả cao, được các cấp, các ngành và nhân dân  khen ngợi, đánh giá cao.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Ninh Bình luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn tận tụy, hết mình trong công việc. Thực hiện khẩu hiệu hành động: Tiếp tục “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “Nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quy hoạch” với phương châm: “Trách nhiệm cụ thể; chương trình, kế hoạch cụ thể; làm việc cụ thể; thi đua cụ thể”, để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân  phục vụ”, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Ninh Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến và Quyết thắng.

Ngày 4/10 năm nay là dịp kỷ niệm lần thứ 16, Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy, 56 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC, cũng trong dịp này, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC chính thức có hiệu lực thi hành. Với 7 chương và 45 điều trong đó quy định: Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về CNCH.

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác CNCH. Đây thực sự là niềm vinh dự, sự tin tưởng và trách nhiệm mới mà Chính phủ đã giao cho Bộ Công an, trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH là nòng cốt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh cần phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên, công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, không chỉ một mình lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có thể làm được, vì vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và sự đồng thuận góp sức của các tầng lớp nhân dân; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ PCCC. Trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC như: Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân về công tác PCCC và CNCH.

Phải thực hiện tốt công tác PCCC ngay từ cơ sở, từng bước đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại các cơ sở sản xuất, khu dân cư. Người đứng đầu cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm đầu tư, trang bị các phương tiện phục vụ cho công tác PCCC, có chế độ, chính sách duy trì hoạt động cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, không để phát sinh thành các đám cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình, chủ động nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCCC để tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác PCCC mang tính chiến lược, lâu dài đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quy hoạch, từng bước đầu tư phát triển mạng lưới các Đội Cảnh sát PCCC tại các khu công nghiệp trọng điểm, địa bàn ở xa trung tâm...

Không ngừng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH, từng bước đầu tư các trang thiết bị phương tiện PCCC và CNCH hiện đại để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực sự là lực lượng nòng cốt, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra, thẩm duyệt, chữa cháy và công tác nghiên cứu khoa học, điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý vi phạm quy định về PCCC; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để thực hiện có hiệu quả Luật PCCC và các văn bản pháp quy của Nhà nước về PCCC, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa
(Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả