Đời sống Thứ bảy, 16/05/2020 07:19

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân theo lời Bác dặn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Người khẳng định “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vai trò, những đóng góp của MTTQ tỉnh trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Lam
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Đức Lam

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thời gian qua?

Đ/c Vũ Thị Thủy: Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo; thường xuyên giữ mối liên hệ, tiếp xúc, thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo nhân dịp lễ, Tết; vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt hương ước, quy ước và các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng “Xứ, Họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về an ninh trật tự”; tích cực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cảnh giác với các thông tin xấu, độc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ chủ trì phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo”… ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; phát huy được tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân. ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2019, MTTQ các cấp đã tham mưu cho Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” cấp mình tổ chức phát động, xây dựng Quỹ các cấp; tổng số tiền vận động, xây dựng Quỹ của cả 3 cấp được trên 25 tỷ đồng; tham mưu cho Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” các cấp trích kinh phí trên 18 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 320 căn nhà và sửa chữa 57 căn nhà đại đoàn kết; giúp 223 hộ nghèo phát triển sản xuất; giúp khám, chữa bệnh cho 1.129 lượt người nghèo; giúp đỡ 6.080 lượt học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập...

Toàn tỉnh hiện có 91,5% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%. Nhiều năm qua, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11) đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo ở khu dân cư, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân tại các xã nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hiến đất, góp công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả tốt.

Trong những năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu quả. MTTQ các cấp trong tỉnh đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét văn bản; chủ trì tổ chức các cuộc giám sát; phối hợp, tham gia giám sát với HĐND, các ngành; tổ chức đối thoại với cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch về xây dựng điểm và hướng dẫn các bước thực hiện giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Quyết định số 989-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

P.V: Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có hành động kịp thời, cụ thể kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác này?

Đ/c Vũ Thị Thủy: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, cần sự tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ trong hệ thống Mặt trận nên đã sớm khẩn trương triển khai nhiều hoạt động để tham gia phòng, chống dịch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, từng gia đình, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, bình tĩnh, chủ động tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, với phương châm “mỗi khu dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch”.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tại các cơ sở, khu dân cư, MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp với các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao hiểu biết về dịch COVID-19, tự nguyện tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng dân cư với phương châm 4 tại chỗ.

Vận động Nhân dân tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch thông qua hoạt động của các tổ, nhóm, tự quản ở khu dân cư như: Tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ; phối hợp tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các trường học, chợ, cơ sở y tế và khu vực công cộng; tổ chức phát dung dịch rửa tay, khẩu trang miễn phí và phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra...

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19”. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, ngay sau khi MTTQ tỉnh ra lời kêu gọi, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ phòng, chống dịch.

Đến ngày 08/5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động, tiếp nhận ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng và hiện vật là các nhu yếu phẩm, vật tư y tế gồm: 15,24 tấn gạo, 80 bộ khẩu trang 3M, 40 thùng cơm cháy, 1.800 chai Gel rửa tay… Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuyển toàn bộ số hiện vật tới những đơn vị trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực phải cách ly trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, những kết quả trên có ý nghĩa quan trọng, khơi dậy tinh thần đoàn kết đồng lòng, “tương thân tương ái” của dân tộc, đồng thời khẳng định niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố mở rộng, vai trò của MTTQ được nâng cao góp phần thiết thực thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để gì để tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợinghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian tới?

Đ/c Vũ Thị Thủy: Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước. Để tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và chủ đề công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chủ trì việc lấy Phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; tham gia thực hiện các chương trình phối hợp.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương (Thực hiện)

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Khám phá ngôi chùa được mệnh danh Nam thiên đệ tam động
Rực rỡ những vườn hoa hướng dương ở Ninh Bình
Mênh mang làng chài Kênh Gà
Cố đô Hoa Lư- Kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả