Đời sống Thứ ba, 03/10/2017 07:50

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh ra đời đã nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố.

Các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Gia Viễn. Ảnh: Minh Quang
Các cơ quan, đơn vị đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Gia Viễn. Ảnh: Minh Quang

Nhằm tiếp tục có sự hỗ trợ nâng cao mức sống cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, từ năm 2017, tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương xây dựng một quỹ chung mang tên Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh và các địa phương, mỗi năm chỉ tổ chức một lần vận động ủng hộ, hướng đến mục tiêu gây dựng quỹ có số kinh phí lớn để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong đợt vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” vừa qua, huyện Gia Viễn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về số quỹ nhận được. Theo đồng chí Lê Xuân Minh, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn, thực hiện chủ trương của tỉnh, đặc biệt ngay sau khi tỉnh tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ, huyện Gia Viễn đã phát động và tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Quỹ đến các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm tạo thành phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ quỹ.

Đặc biệt, mỗi đồng chí thường trực, lãnh đạo huyện, lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội là những “tuyên truyền viên” tích cực vào cuộc, sâu sát kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn ủng hộ quỹ địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Mặc dù một số doanh nghiệp, doanh nhân có quy mô sản xuất lớn, kinh doanh hiệu quả đứng chân trên địa bàn đã ủng hộ số tiền lớn cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh, nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của huyện, nhận thức rõ ý thức, trách nhiệm của người con quê hương, của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đứng chân trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã tiếp tục ủng hộ và vận động nhau chung tay xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Gia Viễn.

Kết quả, chỉ sau hơn 1 tháng phát động đã có hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân và hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó nổi bật là Tập đoàn Xuân Thành ủng hộ 2,5 tỷ đồng, Tập đoàn Thành Công 1 tỷ đồng, Tập đoàn Thành Thắng 1 tỷ đồng, Tập đoàn Cường Thịnh Thi 600 triệu đồng, Tập đoàn Xuân Khiêm 500 triệu đồng, Công ty TNHH Thiên Phú 500 triệu đồng....

Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Minh, những năm qua, huyện Gia Viễn đã thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa bằng việc thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có công, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, người còn khó khăn trên địa bàn.

Trong 7 năm (2010-2017), toàn huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài huyện ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà cho gần 900 hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng; đồng thời tặng hơn 130 nghìn suất quà nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm…, trị giá hơn 40 tỷ đồng. Đồng thời mỗi năm huyện trích nguồn kinh phí mua hơn 30 nghìn thẻ BHYT, hỗ trợ gần 5 nghìn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,12% vào cuối năm 2016.

Hiện nay, với nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” vừa mới huy động được, huyện Gia Viễn đang chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tiến hành rà soát lại số hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn; xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ; trong thời gian sớm nhất sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho hàng nghìn hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, đồng thời xem xét hỗ trợ vốn, những phần quà bằng hiện vật thiết thực, phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục kêu gọi, vận động những doanh nghiệp, doanh nhân, con em quê hương làm ăn xa thành đạt, có điều kiện về kinh tế, tiếp tục ủng hộ vào Quỹ.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh - đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì trong công tác triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh cho biết: Ngay khi được Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan thống nhất triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc vận động sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ đến mọi tầng lớp nhân dân để tích cực triển khai, chỉ đạo và phối hợp thực hiện hiệu quả. Tại Lễ phát động đóng góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh, Ban vận động Quỹ tỉnh đã tiếp nhận tượng trưng số tiền trên 24 tỷ đồng của hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân và trên 110 triệu đồng được các đại biểu, lực lượng tham dự ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh ra đời đã nhận được sự hưởng ứng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố. Theo đó, các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh đã tích cực triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu tham gia ủng hộ; đồng thời tiết kiệm từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên đóng góp xây dựng quỹ. Kết quả đã có trên 80 cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ, với số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp đã tích cực triển khai chủ trương của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban vận động Quỹ tỉnh, tổ chức các hội nghị triển khai và trực tiếp gặp gỡ, vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố tham gia và đăng ký ủng hộ Quỹ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với tỉnh và cộng đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Kết quả đã có gần 60 doanh nghiệp, doanh nhân và Hội doanh nghiệp các huyện, thành phố đăng ký tham gia ủng hộ Quỹ với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trong đó có một số doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp cả Quỹ cấp tỉnh và Quỹ cấp huyện với số tiền hàng tỷ đồng, như ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn kinh tế Xuân Thành; ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Tập đoàn Indevco; Tập đoàn Cường Thịnh Thi; Công ty TNHH xây dựng Hoàng Dân; Tập đoàn Hyundai Thành Công; Công ty TNHH Thiên Phú... Cùng với đó, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, các hộ gia đình ở khu dân cư cũng đã ủng hộ Quỹ theo quy định. Đến giữa tháng 9/2017, toàn tỉnh có 155.318/182.989 hộ gia đình thuộc diện vận động đã tham gia ủng hộ, đạt tỷ lệ 85%, với số tiền hàng tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/9/2017, tổng số tiền vận động được theo đăng ký ủng hộ vào Quỹ của cả 3 cấp là gần 48 tỷ đồng; trong đó, Quỹ cấp tỉnh trên 25 tỷ đồng, Quỹ cấp huyện trên 13 tỷ đồng, Quỹ cấp xã gần 10 tỷ đồng. Cụ thể là, huyện Gia Viễn trên 9 tỷ đồng; các huyện Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô và thành phố Ninh Bình, mỗi nơi vận động được trên 2 tỷ đồng; thành phố Tam Điệp trên 1,9 tỷ đồng; huyện Hoa Lư hơn 1,2 tỷ đồng và huyện Kim Sơn vận động được trên 800 triệu đồng. Quỹ của tỉnh đã tiếp nhận số tiền trên 19 tỷ đồng; trong đó các đơn vị đã chuyển tiền về quỹ trên 15 tỷ đồng, còn lại trên 4,2 tỷ đồng của quỹ cấp huyện và xã trích nộp 30%.

Hiện, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh bàn giao cho Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện và yêu cầu tham mưu thực hiện một số công việc như: Tiếp tục đôn đốc các tập thể, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chuyển tiền vào Quỹ. Đôn đốc, hướng dẫn Ban vận động Quỹ cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả và trích chuyển 30% về Quỹ tỉnh. Tham mưu thành lập Ban quản lý Quỹ, ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ.

Có phương án xử lý đối với các loại Quỹ hiện nay do các tổ chức chính trị - xã hội và một số ngành đang quản lý và một số loại Quỹ khác vẫn đang tồn tại ở cả 3 cấp như Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì trẻ em”, Quỹ Hội nạn nhân chất độc da cam, Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ khuyến học. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu lập Sổ vàng vinh danh đối với các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích đóng góp ủng hộ Quỹ…

Mỹ Hạnh

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả