Tin văn nghệ Thứ ba, 28/02/2017 18:32

Phát động hai cuộc thi sáng tác tranh cổ động

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo đó, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, nhằm đưa việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước ngày càng đi sâu hơn nữa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Các tác phẩm tuyên truyền về Nghị quyết 33-NQ/TW, về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, qua đó khẳng định văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các tác phẩm dự thi có thể đề cập đến việc hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Ngoài ra, bài dự thi cũng có thể phản ánh việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình.

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là hoạt động ý nghĩa giàu tính nhân văn; thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc và nhân lên truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Thông qua các tác phẩm, Ban tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về truyền thống cách mạng của dân tộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Về nội dung tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, các tác phẩm cần thể hiện sự ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Về giải thưởng, ở mỗi nội dung tuyên truyền, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (15 triệu đồng); 2 giải Nhì (mỗi giải 8 triệu đồng); 3 giải Ba (mỗi giải 5 triệu đồng); 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng); 1 giải phong trào (8 triệu đồng) cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia.

Thời hạn cuối nhận tác phẩm đối với tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ là ngày 19/5/2017; đối với tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW là ngày 26/5/2017. Lễ tổng kết và trao thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 7/2017.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả