Thời sự Thứ năm, 12/10/2017 11:47

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ quý IV và năm 2017

9 tháng năm 2017 đã đi qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng không ít những khó khăn, thách thức như: Diễn biến khó lường của tình hình kinh tế-chính trị thế giới, dẫn đến nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, thời tiết có tác động không thuận đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Gia công giày, dép xuất khẩu của Công ty TNHH quốc tế Thịnh Vượng, cụm công nghiệp Khánh Nhạc (Yên Khánh). Ảnh: Đức Lam
Gia công giày, dép xuất khẩu của Công ty TNHH quốc tế Thịnh Vượng, cụm công nghiệp Khánh Nhạc (Yên Khánh). Ảnh: Đức Lam

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động, triển khai tương đối toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh: “Kinh tế tiếp tục phát triển; công nghiệp, dịch vụ du lịch phát triển khá; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả, tập trung cao cho các xã và thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2017; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, sáng tạo, đạt hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh...”

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong 9 tháng cũng còn bộc lộ hạn chế, khuyết điểm, trong đó có những hạn chế, khuyết điểm đã tồn tại khá lâu nhưng tiến triển còn chậm như: Công tác phối hợp, tham mưu, đề xuất giữa cấp và ngành ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, thiếu chủ động, có lúc, có việc còn lúng túng, hiệu quả thấp.

Tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn tình trạng né tránh ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm, việc nhân rộng các mô hình mới hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, công tác quản lý, đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phức tạp... Những điểm yếu này đã góp phần tạo ra lực cản trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thời gian còn lại của năm 2017 không nhiều, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả của cả năm 2017. Đòi hỏi quyết tâm cao, sự quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp. Trước mắt, các ngành, địa phương, đơn vị cần bám sát kế hoạch, chương trình hành động đã xây dựng, rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Những nhiệm vụ, mục tiêu nào chưa đạt, tìm ra nguyên nhân và những biện pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện. Chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao vai trò trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức nhất là người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lấy hiệu quả công việc là thước đó đánh giá cán bộ và bình xét thi đua cuối năm.

Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIV đạt kết quả. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội các cấp của một số tổ chức đoàn thể, hội quần chúng. Tổ chức tổng kết công tác năm 2017 hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Xác định rõ nhiệm vụ năm 2018 và những mục tiêu cụ thể, sát thực, tạo bước đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Nguyễn Kim

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế
Bình yên cầu ngói Phát Diệm
Dịu dàng hương sen mùa hạ
Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả