Tin tức Thứ sáu, 14/07/2017 16:28

Nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

Hiện nay, các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị đang tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của năm 2017.

Đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2017, có thể nhận thấy, đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu nên đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.

Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 7,8%; sản xuất công nghiệp tăng mạnh so cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, nét mới là đã xây dựng được nhiều mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến; du lịch, dịch vụ phát triển khá, tăng về doanh thu và bảo đảm an ninh trật tự du lịch.

Văn hóa- xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả.

Điều đáng mừng là một số các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của 6 tháng đầu năm có kết quả tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái như: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 25,3%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 24,8%; thu ngân sách tăng 48,7%; doanh thu du lịch tăng 49,2%; chỉ số năng lực cạnh canh cấp tỉnh của Ninh Bình xếp thứ 19, tăng 11 bậc và chỉ số cải cách hành chính năm 2016 xếp thứ 11 toàn quốc, tăng 3 bậc so với năm 2015….

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh ta có sự cố gắng, quyết tâm rất cao và là công sức đóng góp của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận, chung sức của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức quần chúng và các doanh nghiệp, doanh nhân.

Tuy vậy, những kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm chắc sẽ cao hơn nữa nếu như các cấp, các ngành nỗ lực phấn đấu, khắc phục được những hạn chế, khuyết, nhược điểm còn ở không ít cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

6 tháng cuối năm 2017, dự báo sẽ có nhiều khó khăn như: thiên tai, bão lụt, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với các trở lực về kinh tế- xã hội và cả những hạn chế công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong khi đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 còn rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, quân và dân toàn tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 đã đề ra.

Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV. Vấn đề đặt ra đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương là khi tiến hành sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của năm 2017, cần tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân và đề ra các giải pháp căn bản, thiết thực để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Trong đó, cần làm rõ tính chủ động và việc phối, kết hợp giữa các sở, ban, ngành với sở, ban, ngành và giữa sở, ban, ngành với các huyện, thành phố trong công tác tham mưu, giải quyết các công việc cũng như yêu cầu của công dân và doanh nghiệp. Làm rõ vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Chỉ rõ cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhất là những hạn chế, yếu kém kéo dài, chậm được khắc phục làm cản trở cho sự phát triển của tỉnh ta trong thời gian vừa qua….

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cần gắn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và việc thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt là việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh là nêu gương về đạo đức công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

Nguyễn Đông

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả