Quốc phòng Thứ sáu, 21/07/2017 17:34

Nho Quan tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 6 xã

Ngày 21/7, UBND huyện Nho Quan tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 6 xã: Gia Sơn, Gia Lâm, Gia Tường, Gia Thủy, Đức Long, Xích Thổ năm 2017.

Một nội dung của cuộc diễn tập.
Một nội dung của cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập với đề mục: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập chia làm các giai đoạn: Đảng ủy xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển mọi hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Hội nghị HĐND xã kỳ họp bất thường ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp chuyển mọi hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Trong phần thực binh, cán bộ, lực lượng vũ trang xã Gia Sơn thực binh phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn, tổ chức khắc phục giao thông. Các trạng thái, nội dung diễn tập được xác định sát, gần thực tế chiến đấu, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thông qua diễn tập nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, kịp thời bổ xung kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Nho Quan đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của cuộc diễn tập.

Khải Hoàn- Trường Giang

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Ngút ngàn màu xanh Tam Cốc
Rợp trời sắc hoa hồng mai ở chùa Bái Đính
Lãng mạn thiên nhiên xanh mát ở Thung Nham
Động Người xưa – Dấu ấn của người tiền sử

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả