Thời sự Thứ năm, 10/05/2018 14:53

Nho Quan quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận

Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan đến công tác dân vận.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các hội quần chúng của huyện; Bí thư Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, trưởng khối dân vận, Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên quán triệt các văn bản của Ban Bí thư, đó là: Quyết định số 99-QĐ/TƯ, ngày 3/10/2017 về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TƯ, ngày 20/1/2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124, ngày 2/2/2018 về “Giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện và tiến hành triển khai tại hội nghị.

Theo đó, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ, vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Xuân Trường


Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Động Am Tiêm
Sắc màu Tam Cốc
Cồn Nổi - Công trình vượt biển
Độc đáo mùa bướm rừng Cúc Phương

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả