Xây dựng Đảng Thứ hai, 02/02/2009 15:09

Nho Quan: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

Trong tiết trời mùa xuân ấm áp, trong sắc thắm của hoa đào, chúng tôi có dịp trở lại Nho Quan, vùng quê giàu truyền thống cách mạng với những địa danh, những con người đã đi vào lịch sử.

Trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ huyện Nho Quan. Ảnh: Nguyễn Khánh.
Trao đổi các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ huyện Nho Quan. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Để có được sức bật mới trong mùa xuân này, thời gian qua, Huyện uỷ Nho Quan đã triển khai khá đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Điểm sáng từ cơ sở


Trong chuyến du xuân đầu năm, chúng tôi muốn trở về vùng quê căn cứ địa cách mạng Quỳnh Lưu, nơi có những nhân chứng lịch sử với ký ức của một thời đấu tranh cách mạng sôi sục gắn với các địa danh như làng Quán, Chàng, Me, Lũ Phong, Xuân Quế, Đồi, khi toàn xã đứng lên phá kho thóc của Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân mùa thu năm 1945. Để kế tục truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ xã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.


Quỳnh Lưu đã từng bước vượt qua những khó khăn do điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí để xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phần nào đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng của dân. Những việc làm này đã góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng.


Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng chính là việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi chi bộ là hạt nhân, là nơi trực tiếp triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ở Đảng bộ xã Quỳnh Lưu, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt được triển khai tới tất cả các chi bộ, lấy đây là một trong những tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá xếp loại chi bộ vào cuối năm.


Theo sự giới thiệu của đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, chúng tôi xuống chi bộ thôn Hội Tiến 1, chi bộ tiêu biểu xuất sắc năm 2008. Đồng chí Bí thư chi bộ cho chúng tôi biết: Chi bộ xác định, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì mỗi đảng viên phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, đưa sinh hoạt vào nề nếp và quan trọng hơn cả là ở mỗi buổi sinh hoạt phải có nét mới, không lặp lại, nhàm chán.


Chi bộ đã duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên đề. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu của công tác chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã chọn được những nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, thiết thực, sát với thực tiễn. Điều đáng ghi nhận là tại các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã dành thời gian để trao đổi những câu chuyện, những tư liệu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng Đảng bộ xã đưa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.


Thị trấn Nho Quan vào xuân.           Ảnh:Phạm Trường.


Các hoạt động thực hiện Cuộc vận động tại Quỳnh Lưu rất thiết thực, gắn với những di tích lịch sử, những nhân chứng lịch sử để từ đó giáo dục truyền thống, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao hoạt động của cả hệ thống chính trị. Các cấp uỷ đảng với phương châm "hướng về cơ sở" đã ra những nghị quyết đúng, trúng, hợp lòng dân như Nghị quyết về phát triển vụ đông, Nghị quyết về xây dựng nhà văn hoá thôn...  Đó cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Quỳnh Lưu.


Các giải pháp đồng bộ, khoa học


Có rất nhiều chi bộ trên địa bàn huyện Nho Quan đã tổ chức được sinh hoạt chuyên đề gắn với những sự kiện thời sự, những vấn đề bức xúc mà đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Nội dung những buổi sinh hoạt chuyên đề đã đi theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm như chuyên đề về công tác tư tưởng trong thời kỳ mới, chuyên đề sản xuất vụ đông, phát triển ngành nghề CN-TTCN, xây dựng làng văn hoá, tạo nguồn phát triển đảng viên, việc phân công công tác cho đảng viên, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các biện pháp để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.


Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú đã khắc phục được tình trạng đơn điệu trong sinh hoạt, nâng cao tính tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Cấp uỷ cơ sở trên địa bàn tiếp tục duy trì và thực hiện tốt việc phân công cấp uỷ viên phụ trách địa bàn dự sinh hoạt hằng tháng đối với chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở.


Đồng chí Đinh Quốc Trì, Phó Bí thư Huyện uỷ Nho Quan cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng mà Đảng bộ huyện đặt ra để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/T.Ư "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" là: Củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.


Thời gian qua Nho Quan đã chú trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng dân tộc, vùng có đông đồng bào Công giáo, doanh nghiệp tư nhân, nhất là chủ doanh nghiệp. Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên được thực hiện khoa học, phù hợp với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh để mỗi đảng viên phát huy tối đa khả năng của mình.


Năm 2008, toàn Đảng bộ kết nạp được 223 đảng viên mới, trong đó 7 đảng viên là người có đạo, chiếm tỷ lệ 3,14%; 170 người là đoàn viên, thanh niên, chiếm 76,23%; đảng viên nữ là 117 người, chiếm 52,47%; 22 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 9,87%; 66/223 người có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 29,6%. Đảng viên mới kết nạp có lập trường tư tưởng vững vàng, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ trương trẻ hoá, chuẩn hoá, thu hút, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ được các cấp uỷ đảng coi trọng nhằm tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2008, toàn Đảng bộ có 58 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 77,3%; 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 18,7%; 3 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,4%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.


Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng" tại Đảng bộ huyện Nho Quan được gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo ra sự chuyển biến về chất lượng và làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở.


Với những giải pháp đồng bộ, khoa học, hướng về cơ sở, trong thời gian tới, Huyện uỷ Nho Quan sẽ đưa Nghị quyết số 22- NQ/T.Ư của BCH Trung ương Đảng khoá X trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến mới ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng.


Quỳnh Thu

Gửi bình luận


Bạn đọc vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email. BaoNinhBinh cảm ơn và ghi nhận ý kiến của bạn.

THỜI SỰ ONLINE

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Bàn Long- ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi
Nét đẹp làng gốm Bồ Bát
Ngát xanh đồi dứa Đồng Giao
Động Vân Trình- “mê cung huyền ảo”

THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  •  Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  •  Đẹp nhưng chưa thân thiện
  •  Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  •  Xấu và không thân thiện
Biểu quyết Xem kết quả